Algemene Ledenvergadering VvA op 6 april 2020 gaat niet door.

Vanwege de nieuwe richtlijnen van de overheid over het Coronavirus,

mogen wij de Ledenvergadering van 6 april 2020 niet door laten gaan.

U hoort van ons, via ons Huurdersblad of advertentie in de krant, wanneer deze wel gehouden wordt.

Wij danken u voor uw begrip en wensen u en de uwen sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens het bestuur van de VvA

Voorzitter Thea Dijkman

Doorstroming stagneert ondanks oplevering 36 huurappartementen Duingeest

Bron:Arcade

Monster 04.03.2020 – Op maandag 2 maart heeft woningcorporatie Arcade de 36 sociale huurappartementen die bij de Duingeest in Monster gebouw zijn opgeleverd.

De heer Buurman ontving als eerste de sleutel uit handen van wethouder Wonen Ben van der Stee en René Lemson, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Arcade. Het appartementengebouw met 36 sociale huurappartementen ligt in de nieuwbouwwijk Duingeest in Monster.

“Mooi dat wij dit project op deze bijzonder locatie vlakbij zee vandaag opleveren”, zegt René Lemson. “Arcade wil niets liever dan betaalbare woningen realiseren in Westland. Zodat iedereen – ook mensen met een laag inkomen – de kans krijgt betaalbaar te wonen in Westland. Helaas blijft dat lastig omdat er te weinig bouwlocaties beschikbaar zijn. De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op. We moeten bouwen om zo ook de doorstroom te bevorderen. Als er niet snel een oplossing komt, blijven we nog jaren achter de feiten aanlopen. De huidige achterstand van circa 250 sociale huurwoningen halen we überhaupt niet meer in. Duingeest is voorlopig ons laatste project in Westland.

De doorstroming zal hierdoor vrijwel tot stilstand komen. Dit jaar starten we ook geen nieuwe bouwprojecten meer op. Dit betekent dat wij de prestatieafspraken om netto 100 sociale huurwoningen per jaar toe te voegen ook in 2020 niet gaan halen”, aldus René Lemson. “In Westland is de gemiddelde wachttijd nu 60 maanden en voor starters zelfs 70 maanden. “We hebben dit project niet zomaar verkregen. Toen bleek dat de sociale huurwoningen spontaan uit het plan Duingeest waren geschrapt, voerden wij een aantal indringende gesprekken met de toenmalige wethouder Wonen. Hierna is het plan toch omgezet en zodoende leveren wij vandaag weer 36 sociale huurappartementen op.” Arcade laat weten dat de appartementen zijn toegewezen aan starters en doorstromers waarbij lokaal maatwerk is toegepast en Westlanders voorrang kregen.

Westlandse behoefte

Wethouder Van der Stee: “We blijven dus hoogwaardige sociale huurappartementen bouwen voor Westlanders. En daarmee scheppen we ruimte in de sociale huurmarkt. Een paar weken geleden heb ik de sleutels mogen overhandigen van 26 sociale huurappartementen in Honselersdijk en nu weer voor 36 sociale huurwoningen in Monster. Ook weer met lokaal maatwerk, dus voor de Westlanders! Er waren meer dan 600 geïnteresseerden! Naast een aantal starters stroomt een deel van de huurders door vanuit goedkopere huur en laten drie mensen een koopwoning vrijvallen. Hiermee zorgen we voor doorstroming op de woningmarkt en verruimen we het aanbod voor de Westlandse behoefte. Het is belangrijk dat iedereen een woonvorm kan vinden, die past in zijn/haar levensfase. Duingeest voorziet echt in die behoefte en maakt dus ruimte vrij in de rest van de sociale (huur)markt. Ik wens de nieuwe inwoners van Duingeest heel veel woonplezier in deze prachtige wijk aan onze mooie kust!”

Kleiner wonen

De eerste sleutel werd uitgereikt aan de heer Buurman (68 jaar). De heer buurman werkte jaren als postbode in Monster. Maar is inmiddels gepensioneerd. “Ik heb 43 jaar in mijn huidige woning aan de Slangenburg in Monster gewoond. Deze woning huurde ik ook van Arcade. Ik wilde al een tijdje kleiner gaan wonen, maar wel in Monster. Dit project kwam als geroepen. Mijn appartement ligt op de bovenste etage van waar ik prachtig uitzicht heb.”

Arcade • Update maatregelen i.v.m. Coronavirus

Omdat wij uw en onze gezondheid belangrijk vinden SLUITEN WIJ ONS KANTOOR VOOR BEZOEKERS

TOT MAANDAG 6 APRIL 2020. Wij volgen hierin het advies van het RIVM en de overheid om zo het Coronavirus in te dammen. Dit is een ingrijpende maatregel en wij vragen om uw medewerking.

Wij blijven de komende weken wel bereikbaar via telefoon en e-mail. Wel kan de wachttijd wat langer zijn dan u van ons gewend bent.

Wat betekent dit voor u?

Reparatieverzoeken

• Tot 6 april 2020 voeren wij alleen spoedeisende reparaties uit. Dit zijn reparaties van gebreken die gevolgen hebben voor

onder andere de veiligheid en gezondheid. Zoals brand, gas- en waterlekkages, elektrastoringen, een CV die uitvalt of als u

geen warm of stromend water heeft. Ook voor buitensluiting kunt u ons bereiken op 0174 – 28 23 00, toets 4.

Meld overige reparaties na 6 april 2020 via telefoon of onze website.

• Staat deze week een reparatie gepland bij u thuis? Dan neemt de aannemer vooraf contact met u op om een en ander te

overleggen.

Verhuur / verhuizing

• De reeds geplande afspraken voor de verhuur van leeggekomen woningen gaan door.

• Ook de verhuur van het nieuwbouwproject Duingeest in Monster gaat door.

• Nieuwe verhuringen stellen we uit tot na 6 april. Dit geldt ook voor het nieuwbouwproject Westhovenplein in Den Haag.

• Huuropzeggingen nemen wij op de gebruikelijke wijze in behandeling. Huurder moet de woning volledig leeg opleveren.

Huurbetaling

• Kunt u als gevolg van deze crisis uw huur niet betalen omdat u geen inkomen meer heeft? Neem dan contact met ons op via

0174 – 28 23 00, toets 1 en daarna toets 2. Zo kunnen we samen naar een oplossing kijken.

Ontruimingen

• Geplande ontruimingen gaan niet door tot 6 april 2020.

Kwetsbare bewoners

• Voor kwetsbare bewoners zijn wij bereikbaar via 0174 – 28 23 00, toets 1 en daarna toets 3.

Nieuwbouwprojecten

• De bouw van onze nieuwbouwprojecten gaat gewoon door.

Planmatig onderhoud & groot onderhoudsprojecten

• De geplande huisbezoeken voor het groot onderhoudsproject 100 woningen Oranjebuurt in ’s-Gravenzande gaan niet door.

De bewoners informeren wij hierover.

• De in uitvoering zijnde schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd.

• Al het nog niet geplande onderhoud, zoals schilderwerk en keuken- badkamer- en toiletvervanging stellen wij uit tot na

6 april. Dit geldt ook voor CV vervanging.

• Medewerkers van de schoonmaakbedrijven besteden extra aandacht aan het schoonhouden van onder andere deurklinken

en trapleuningen in de algemene portieken.

Dit zijn ingrijpende maatregelen in uitzonderlijke tijden. Laten we samen zorgen dat deze situatie zo snel als mogelijk voorbij is.

Dank u voor uw begrip en houd elkaar een beetje in de gaten.

René Lemson directeur-bestuurder