Algemene ledenvergadering

Vereniging voor Arcadehuurders Westland en omstreken
24 juni 2021 – aanvang 19.00 uur
Hof van Heden, ingang Dijkweg 20 in Naaldwijk

** in verband met de RIVM-maatregelen is vooraf aanmelden verplicht gesteld **
In Hof van Heden kan de deelnemers op een zitplaats geboden worden op 1,5 meter

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de Algemene Leden Vergadering 2020
3. Jaarverslag vereniging 2020
4. Begroting penningmeester voor 2022
5. Verslag kascontrolecommissie en herbenoeming
6. Bestuurssamenstelling
7. Jaarplan 2022
8. Rondvraag
9. Sluiting