Woningcorporatie Arcade gaat 39 huurwoningen realiseren op de locatie van het voormalige gemeentehuis in Monster. Arcade had een bieding gedaan en heeft daar nu overeenstemming over bereikt met de gemeente Westland.

Het gemeentehuis aan de Choorstraat is inmiddels gesloopt en Monsternaren wachten nu met smart op het moment dat de braakliggende grond bebouwd gaat worden en de 39 nieuwe huizen worden opgeleverd.

De huizen worden allemaal verhuurd. Een groot deel van de woningen wordt sociale huur (33) en er komen ook zes huizen in het iets duurdere huursegment. Er zaten eerst nog twee koopwoningen in het woningbouwprogramma, maar die zijn eruit gehaald, zo laat de gemeente Westland weten. Het project moet nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

De gemeente heeft alleen met Arcade gesproken over de locatie en inmiddels ingestemd met de bieding van de woningcorporatie. Als er een koopovereenkomst op tafel ligt, het bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend, kan de bouw beginnen. De verwachting is dat de eerste paal begin volgend jaar de grond in kan. De bouw duurt meestal een jaar. ,,Dat kan dus best eens snel gaan”, laat wethouder Cobie Gardien (LPF, Planontwikkeling) verheugd weten.

Bron:Fred Vermeer AD : 10-03-2022

 

Gasgestookte blokverwarming

De gasprijzen blijven stijgen. De onrust onder huurders over de energierekening groeit. Zo’n 380.000 huurders wonen in een complex met blokverwarming. Deze blokverwarming wordt meestal met aardgas gestookt. (Er zijn echter ook blokverwarmingssystemen die warmte krijgen via een warmtenet of een warmtekoudeopslag-/WKO-installatie.) Bij blokverwarming betaalt de huurder een voorschot op de kosten aan de verhuurder. De verhuurder stuurt één keer per jaar een afrekening voor de totale stookkosten. Meestal weten de huurders niet wat voor een energiecontract de verhuurder heeft afgesloten.

Woonbond adviseert huurdersorganisaties en bewonerscommissie hun verhuurder actief te vragen om huurders hierover te informeren.

Oproep: Informeer huurders actief
Gezien de onrust op de gasmarkt is het goed als verhuurders hun huurders daar actief over informeren. Zo kunnen huurders zich voorbereiden op eventuele veranderingen in de energiekosten die ze betalen en komen ze niet voor (onaangename) verrassingen te staan. Aedes (de koepel van woningcorporaties) en de Woonbond roepen daarom hun achterban op om deze informatie snel aan huurders met gasgestookte blokverwarming te verstrekken.

Vast energiecontact
Heeft de verhuurder voor langere tijd vaste tarieven afgesproken met de energieleverancier? Dan gaat de huurder op dit moment niet meer voor energie betalen. De eerder afgesproken tarieven blijven gewoon gelden. Wel doet de verhuurder er goed aan bewoners te laten weten wanneer het contract afloopt en de tarieven waarschijnlijk zullen veranderen.

Variabel of recent gewijzigd energiecontact
Als een verhuurder variabele tarieven heeft afgesproken met de energieleverancier of onlangs het energiecontract heeft vernieuwd, dan zal de verhuurder waarschijnlijk al de voorschotbedragen die de huurders betalen, hebben aangepast. Het is verstandig om na te gaan of de verhuurder inderdaad de voorschotbedragen heeft aangepast naar de nieuwe situatie, zodat er geen verrekening komt aan het einde van het jaar en huurders plotseling moeten bijbetalen.

Samenvatting

  1. Woningen met blokverwarming worden vaak gevoed met gas.
  2. De verhuurder heeft daarvoor een energiecontract met de energieleverancier afgesloten.
  3. Huurders betalen een voorschot op de stookkosten en ontvangen 1 keer per jaar een afrekening op de stookkosten.
  4. Als de verhuurder weet dat de kosten gaan stijgen of zijn gestegen, dan moet de verhuurder zorgen voor een aanpassing van het voorschot bedrag, zodat de huurder bij de afrekening niet voor een onaangename verrassing komt te staan.
  5. Belangrijk is ook dat álle huurders weten wat de looptijd is van het energiecontract dat de verhuurder heeft gesloten. Dan weten zij ook wanneer een kostenstijging aan zit te komen.