Over Hans de Jong

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Hans de Jong has created 19 blog entries.

Check je huurverhoging 2024

Voorstel ontvangen voor een huurverhoging per 1 juli? Doe de online check om na te gaan of het voorstel klopt. Als dat niet zo is, kun je met succes bezwaar maken. Met deze check controleer je of het voorstel voor jouw (inkomensafhankelijke) huurverhoging per 1 juli 2024 voldoet aan de wettelijke

Huurverhoging 2024

Voorstel Arcade Arcade heeft de Vereniging voor Arcadehuurders (VvA) geïnformeerd dat zij voor 2024 de huren gemiddeld met 5,3% en maximaal met 5,8% verhogen zoals door het rijk is berekend. In maart heeft Arcade, zoals wettelijk verplicht, aan de VvA advies gevraagd hieromtrent. In ons advies hebben we als VvA aangegeven

Algemene Ledenvergadering 2024

Algemene ledenvergadering 2024 Komt u ook ? Niet het meest spannende onderwerp in een jaar, maar volgens de statuten verplicht. Op de algemene ledenvergadering brengen we weer verslag uit van de handel en wandel van de VvA in 2023 en kijken we vooruit naar de geplande activiteiten voor 2024 en verder.

‘Huurprijs- beschermingswet stap vooruit, maar teveel afgezwakt naar wensen beleggers’

'Huurprijs- beschermingswet stap vooruit, maar teveel afgezwakt naar wensen beleggers' Vandaag heeft de regering de Wet Betaalbare Huur aangeboden aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer besluit deze week of ze de wet in behandeling nemen. De Woonbond heeft in een brede coalitie de Tweede Kamerleden opgeroepen de wet spoedig te

Lustrum samenwerkende huurdersverenigingen

LUSTRUM SAMENWERKENDE HUURDERSORGANISATIES Dinsdagmiddag 21 november een feestelijke bijeenkomst in "de Vaillant" in Den Haag. Aanleiding was het lustrum van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). Onze Vereniging voor Arcadehuurders maakt er deel van uit. Wethouders, bestuurders van woningcorporaties en leden van huurdersorganisaties vulden de zaal. Veel mooie positieve woorden voor de

Ga naar de bovenkant