Bestuurssamenstelling 2021 – 2022

Thea Dijkman, Voorzitter
Mar van Duin, Secretaris
Dick van der Marel, Penningmeester
Cor Verbeek,Bestuurslid.- Ruud Weber, Bestuurslid, pas toegetreden, bij de algemene ledenvergadering jl. door de leden goed gekeurd – Hans v.d. Muijsenberg,Aspirant bestuurslid ondersteuning

Wij zijn nog steeds op zoek naar U, om ons bestuur aan te vullen, dus meldt u aan dan kunnen wij, in een gezellig gesprek met u, uitleggen wat er van u wordt verwacht. Doen, niet wachten, wij wachten op uw telefoontje of e-mail.

Werkgroepen
Na bewonersavonden in december en januari, en na de vervolgavond op 22 januari zijn al verschillende werkgroepen bijeengekomen om kennis te maken en vast te stellen wat we met elkaar en met Arcade willen bereiken in 2019.

De werkgroepen zijn:

  • Huurprijzen en financieel beleid
  • Duurzaamheid en milieu
  • Communicatie en dienstverlening
  • Onderhoud, sloop en nieuwbouw
  • Prestatieafspraken Westland
  • Prestatieafspraken Den Haag

Ook meedenken en meepraten in een werkgroep? Welkom ! Neem even contact op.

Mededeling: de statuten van 2018 zijn gedeeltelijk gewijzigd in 2019 vanwege de naamswijziging bij notariskantoor Franke in Naaldwijk. Voor de rest zijn de statuten van 2018 ongewijzigd.

Bekijk hier onze statuten van 2018.

Bekijk hier onze statuten van 2019.