Bestuurssamenstelling 2021 – 2022

Voorzitter: Vacature: zie advertentie elders op onze site.
Mar van Duin, Secretaris –
Dick van der Marel Penningmeester – Ruud Weber Bestuurslid (ondersteunend voor DB nu er geen voorzitter is) – Eric van Dorsten, Dolf van der Knaap, John Petersen, zijn aspirant lid (tot goedkeuring op de ALV in 2023)

Wilt u ook zo graag weten wat er gebeurd, met bijvoorbeeld, de huur van uw woning, met uw woning, ( bijv. wanneer krijg de huurder een nieuwe keuken?) met de woningen die ze gaan bouwen/slopen en wat voor problemen komen ze tegen. Wilt u daarover mee willen praten of denken.

Wat voor problemen kunnen wij oplossen voor de huurders die ons mailen of schrijven? Wij, als vrijwilligers, doen ons best voor de huurders wilt u dat ook?

Wij zijn nog steeds op zoek naar U, om ons bestuur aan te vullen, dus meldt u aan dan kunnen wij, in een gezellig gesprek met u, uitleggen wat er van u wordt verwacht.

U krijgt een maandelijkse vergoeding voor uw werk, die u niet aan de belasting hoeft op te geven.

Doen, niet wachten, want wij wachten op uw telefoontje of e-mail.

Wij vergaderen 1 x per maand in Naaldwijk en hebben 4 x per jaar overleg met Arcade.

Werkgroepen
Wij zouden graag zien dat u aan ons Digitaal panel meedoet, zodat wij een goed idee krijgen hoe onze achterban over bepaalde denkt.

De werkgroepen zijn:

  • Huurprijzen en financieel beleid
  • Duurzaamheid en milieu
  • Communicatie en dienstverlening
  • Onderhoud, sloop en nieuwbouw
  • Prestatieafspraken Westland
  • Prestatieafspraken Den Haag

Ook meedenken en meepraten in een werkgroep? Welkom ! Neem even contact op.

Mededeling: de statuten van 2018 zijn gedeeltelijk gewijzigd in 2019 vanwege de naamswijziging bij notariskantoor Franke in Naaldwijk. Voor de rest zijn de statuten van 2018 ongewijzigd.

Bekijk hier onze statuten van 2018.

Bekijk hier onze statuten van 2019.