Bouw van 104 sociale appartementen in Waelpolder in ‘s- Gravenzande
De woningcorporaties ontwikkelen hun woningen vaak nog op traditionele manieren en ieder voor zich. Vanwege de woningnood en de beperkte middelen is verandering nodig. Daarvoor is onder andere de Bouwstroom Haaglanden tot stand gekomen. Een samenwerking tussen de woningcorporaties in Haaglanden.
Met de zogenaamde Bouwstroom Haaglanden kan de bouwproductie op gezamenlijke wijze worden versneld, wat een positieve invloed heeft op de beschikbaarheid van betaalbare woningen in de regio. De woningen worden snel en efficiënt ontwikkeld en gebouwd binnen een constante bouwstroom.

Directeur- bestuurder van Arcade Wilfried Stribos: “Het bouwen van woningen heeft een hoge prioriteit in de regio Haaglanden. De Bouwstroom levert een grote bijdrage om de woningbouw te versnellen. Natuurlijk ben ik trots, dat wij als Westlandse corporatie de aftrap doen binnen de bouwstroom.
Het eerste project binnen de Bouwstroom Haaglanden komt in de Waelpolder in ’s-Gravenzande en bestaat uit 104 sociale huurappartementen, verdeeld over twee appartementengebouwen. Vrijdag 8 december hebben Arcade en Boele & van Eesteren (onderdeel van VolkerWessels) de opdrachtbevestiging ondertekend. Deze belangrijke mijlpaal werd bijgewoond door diverse stakeholders, waaronder wethouder Wonen, Michiel Ferwerda.
Dit nieuwbouwproject geeft de vastberadenheid van Arcade en gemeente Westland aan om de huisvestingsuitdagingen aan te pakken”, aldus Wilfried Stribos, directeur-bestuurder bij Arcade.

Snel en efficiënt bouwen
Op 15 februari 2023 ondertekenden twaalf woningcorporaties uit de regio Haaglanden de samenwerkingsovereenkomst voor de Bouwstroom Haaglanden. Deze gezamenlijke inspanning markeert een aanzienlijke stap voorwaarts om de nieuwbouw te versnellen. De raamovereenkomst met Boele & van Eesteren bekrachtigt het besluit van de corporaties om vóór 2029 maar liefst 2.000 gestandaardiseerde conceptwoningen in te kopen. Op 11 april 2023 is de raamovereenkomsten met Boele & van Eesteren ondertekend. Peter Mannak, algemeen directeur bij Boele & van Eesteren: “We zijn enorm trots dat we binnen acht maanden, na ondertekening van de raamovereenkomst voor de Bouwstroom Haaglanden, nu de opdrachtbevestiging voor het eerste project mogen ondertekenen. Een mooie bekroning van onze samenwerking!”. Patrick van Adrichem, directeur bij Boele & van Eesteren voegt hieraan toe: “Gaaf om samen met Arcade verder te bouwen aan de oplossing voor het woningprobleem in de regio!”

Arcade is nu de eerste corporatie die vanuit de gezamenlijke inkoop een project gaat opstarten. Wij zijn trots op deze stap en kijken uit naar het vervolg. Het is van groot belang om snel goede woningen toe te voegen, voor alle woningenzoekenden die op betaalbare woningen wachten.”
Naar verwachting start de bouw in april 2024 en worden de appartementen in het vierde kwartaal 2025 (prognose) opgeleverd. Enkele weken voor oplevering publiceert Arcade de woningen op Woonnet Haaglanden.