Delft schrikt wakker nu warmtenet werkelijkheid wordt: ‘Het wordt een zooitje’

Er moeten 194 bomen worden gekapt, drukke wegen worden opengegooid en de verkeers- en geluidshinder zullen aanzienlijk zijn. Het is de prijs die Delft moet betalen voor de aanleg van een provinciaal megaproject: het ondergrondse buizenstelsel Warmtelinq. ,,Het wordt een zooitje.”

De beslissing is al genomen, door het rijk, de provincie en de Gasunie: het warmtenet tussen Rotterdam en Den Haag komt er en gaat hergebruikte warmte leveren aan tal van huishoudens in Midden-Delfland en Den Haag. En ook in Delft, zo is de verwachting. Maar eerst moeten daarvoor grote delen van de stad op de schop om de 80 centimeter dikke buizen onder de grond te krijgen. Het tracé loopt dwars door Delft, langs drukke wegen als de Kruithuisweg en de dichtbevolkte wijken Voorhof en Tanthof. Naast de 194 bomen die ervoor worden gekapt sneuvelt er ook zo’n 6000 vierkante meter aan plantsoenen.

De gemeenteraad van Delft lijkt geschrokken nu de aanleg van het immense buizenstelsel dichterbij komt. Volgend jaar wordt immers al de eerste schop in de grond gestoken. In een brandbrief vraagt de raad – namens alle politieke partijen van de stad – aan de provincie Zuid-Holland of ze zorgvuldig te werk wil gaan om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de bewoners.

,,Het wordt een zooitje”, voorspelt SP-raadslid Marjon Kok. ,,En daar zitten we eigenlijk niet op te wachten want door de aanleg van de Spoorzone heeft Delft al zo lang in de rotzooi gezeten. Met deze brief proberen we de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.” Want die zal niet gering zijn. Naast forse verkeershinder – wegen en fietspaden worden tijdelijk afgesloten – zal ook de geluidshinder aanzienlijk zijn, vooral bij de ongeveer 1200 woningen die dicht bij het tracé liggen. Een aangezien er ook nachtelijk geluidshinder valt te verwachten eist de raad dat hier in overleg met bewoners ‘maatwerkoplossingen’ voor worden gezocht, ‘zoals hotelovernachtingen’.

Brandbrief
Raadslid Gerrit Jan Valk van CDA Delft, dat het initiatief nam voor de brandbrief, stelt dat veel vragen zijn bij inwoners over wat het warmtenet voor hen gaat betekenen. ,,We willen snel heldere en eerlijke communicatie van de provincie naar de bewoners over wat de eventuele aansluiting van hun woningen op het net gaat kosten. Het mag niet duurder worden dan ze nu betalen voor gas, maar eigenlijk juist goedkoper, zodat iedereen straks profiteert van deze energietransitie.”

Marjon Kok zegt te snappen dat de aanleg van het warmtenet moet doorgaan om het streven naar een energieneutraal Delft in 2050 waar te maken. ,,Maar de burger mag daar niet voor opdraaien. We willen daarom niet dat de energie uit het warmtenet straks onder beheer komt van één commerciële partij; er moet keuzevrijheid zijn tussen verschillende leveranciers.”

Als ander punt van zorg noemt ze de verwachte overlast van de bovengrondse ‘tussenstations’ in het warmtenet, waarvan er één is gepland aan de Laan der Verenigde Naties in Tanthof. Het station komt vlakbij woningen te staan waardoor de bewoners vooral ’s nachts met geluidsoverlast te maken krijgen. De raad eist in de brief dat de provincie maatregelen neemt om het geluid van het pompstation tot een minimum te beperken. Ook wil ze een onderzoek naar de veiligheid van de leiding, waar straks zeer heet water door gaat stromen. ,,Ondanks een detectiesysteem zijn lekkages niet uit te sluiten. We willen een analyse van deskundigen hoe groot die kans is en wat de gevolgen kunnen zijn”, aldus Valk.