Bewoners sociale huurwoningen krijgen dit jaar geen huurverhoging

Het kabinet bevriest de huren voor alle sociale huurwoningen in Nederland. Dat zijn huizen met een gereguleerde huurprijs van maximaal 752 euro per maand. Dat heeft demissionair minister Kajsa Ollongren besloten na een oproep van de Tweede Kamer.

Normaal gesproken gaat jaarlijks de huur in juli omhoog voor alle huurders. Dit jaar zou dat maximaal 2,4 procent zijn (inflatie plus 1 procent). De maatregel heeft een gunstig effect op de portemonnee van zo’n 2,5 miljoen huishoudens. Het kabinet compenseert verhuurders structureel met 200 miljoen euro voor de mindere inkomsten. Daar moet wel dekking voor worden gevonden in de begroting.

Woonakkoord gesloten voor bouw van 1 miljoen huizen

De Tweede Kamer nam vorige week onverwachts een motie aan van de SP, dat het kabinet opriep om op deze manier huishoudens die in de knel zitten vanwege corona financieel tegemoet te komen. De VVD was bij eerdere voorstellen tegen een algemene bevriezing van de huren, maar besloot nu voor te stemmen. Het CDA noemde dat zo vlak voor de verkiezingen opportunistisch.

Gemiddeld scheelt het de huurders zo’n 6 euro per maand, schrijft Ollongren in een Kamerbrief. De huurbevriezing betekent dat alle verhuurders die gereguleerde huurwoningen verhuren, geen verhoging mogen vragen aan hun huurders. Dat geldt ook voor kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Alleen als een huis is verbouwd of verduurzaamd is het wel mogelijk dat de huurder een daaraan verbonden huurverhoging krijgt.

Compensatie

Woningcorporaties moeten nog wel worden gecompenseerd voor de mindere huurinkomsten, waarschuwt Ollongren. Naar schatting gaat ze de huurbevriezing zo’n 180 miljoen euro kosten. Het is juist de bedoeling dat ze genoeg geld overhouden om nieuwe woningen te bouwen. Andere verhuurders van sociale huurwoningen missen vermoedelijk zo’n 85 miljoen euro aan inkomsten. Ollongren onderzoekt nog hoe die laatste groep verhuurders gecompenseerd kan worden en een volgend kabinet dekking kan vinden in de begroting.

,,Dit is goed nieuws voor alle mensen die huren in de sociale sector”, zegt de demissionair minister. ,,Ik wil er tegelijk voor zorgen dat het niet ten koste gaat van de bouw, onderhoud en verduurzaming. Het is voor mensen belangrijk dat er voldoende nieuwe woningen bijkomen, dat huurwoningen worden onderhouden en dat de verduurzaming van de bestaande woningen doorgaat.”

Wat betreft het CDA moet het geld komen van de investeringskorting voor grote bedrijven (BIK). ,,Met een deel van de BIK stimuleer je namelijk de bouw, een katalysator van economische ontwikkeling en werkgelegenheid”, aldus CDA-Kamerlid Julius Terpstra.

Bron: AD, Stefan ten Teije 17-02-21,

In een bericht op onze site en in ons huurdersblad nr.20 over huurverlaging, wijst de Woonbond op mogelijke huurbevriezing. Onze corporatie Arcade past dit niet toe. Dit is ook nog niet bij wet geregeld.

Wèl kent Arcade mogelijkheden tot huurverlaging, kijk hiervoor op de site van Arcade: https://www.arcadewonen.nl/huurverhoging/

Huurverlaging geldt niet voor nieuwbouwwoningen en geadverteerde woningen waarbij gemeld wordt ‘dat de woning niet huurtoeslag bereikbaar is’. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, kijk dan op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen

Wet in de maak:
De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met het wetsvoorstel dat eenmalige huurverlaging mogelijk maakt. De Eerste Kamer behandelt het voorstel in december. Lees op Rijksoverheid.nl:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/13/een-huur-die-past-bij-je-inkomen-mogelijk-huurverlaging-in-2021-als-je-duur-huurt