Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Wijziging huursomstijging woningcorporaties

Nieuwsbericht | 28-01-2020 | 13:45

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. De wetswijzing gaat in voor de maximale huursomstijging van 2020 (en volgende jaren).

Hiermee is de afspraak over de huursomstijging uit het Sociaal Huurakkoord 2018 in de wetgeving verwerkt. Het komen tot een Sociaal Huurakkoord maakte deel uit van de Nationale Woonagenda die de minister met onder meer Aedes en Woonbond in voorjaar 2018 heeft opgesteld. Nadat dit in eerste instantie niet leek te lukken, zijn Aedes en Woonbond na aandringen van de minister eind 2018 alsnog tot een gezamenlijk akkoord gekomen. Met deze wetswijziging wordt de gemiddelde huurverhoging (maximale huursomstijging) per woningcorporatie vastgesteld op inflatieniveau. De huren van sociale huurwoningen stijgen daardoor minder snel.

Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen): “De huren voor veel zittende huurders van een sociale huurwoning gaan met deze wetswijziging minder snel omhoog. Zo dragen we bij aan betaalbare huren voor huurders met een laag inkomen, terwijl er ook nog ruimte is voor het verder verduurzamen van de huizen.”

Maximaal inflatie

De maximale huursomstijging is het percentage waarmee het gemiddelde van de huurprijzen van de door een woningcorporatie verhuurde zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen) per kalenderjaar mag stijgen. De gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie wordt nu vanaf 2020 op inflatieniveau gesteld (was inflatieniveau plus 1 procentpunt). Hierdoor wordt de gemiddelde huurverhoging bij huurders van corporaties beperkt.

Lokaal

Deze wetswijziging maakt het daarnaast mogelijk voor een woningcorporatie om met huurdersorganisatie(s) en gemeente(n) in de prestatieafspraken lokaal een hogere maximale jaarlijkse huursomstijging dan inflatieniveau af te spreken, tot maximaal inflatie plus 1 procentpunt. Deze lokaal hogere maximale huursomstijging kan ingezet worden om investeringscapaciteit te creëren voor bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen in nieuwbouw of herstructurering. In bijvoorbeeld Amsterdam hebben de partijen al, vooruitlopend op deze wetswijziging, een hogere huursomstijging afgesproken.

Bron: Rijksoverheid

Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020

Nieuwsbericht | 23-12-2019 | 09:04

Vanaf 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de huurtoeslag van kracht. In de wet komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen waardoor de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd. De wet zorgt ervoor dat iemand niet langer, door een kleine stijging van het inkomen, direct het recht op huurtoeslag verliest.

Hierdoor krijgen circa 115.000 extra huishoudens in een huurwoning met een inkomen iets boven de huidige maximale inkomensgrenzen de mogelijkheid huurtoeslag aan te vragen. Op de site van de Belastingdienst kunnen mensen berekenen of ze voor 2020 in aanmerking komen voor huurtoeslag. Voor de huidige huurtoeslagontvangers waarvan het inkomen ongewijzigd blijft verandert de wet niets. De maximale inkomensgrenzen gelden nog wel voor de afbakening van de doelgroep waarvoor corporaties op grond van de Woningwet passend moeten toewijzen. Denk hierbij aan een woning toewijzen met een huur onder de toepasselijke aftoppingsgrens.

Grenzenoverzicht

Huurprijsgrenzen:

• Kwaliteitskortingsgrens: 432,51 euro (2019: 424,44 euro)

• Lage aftoppingsgrens: 619,01 euro (2019: 607,46 euro)

• Hoge aftoppingsgrens: 663,40 euro (2019: 651,03 euro)

• Liberalisatiegrens: 737,14 euro (2019: 720,42 euro)

Grenzen passend toewijzen:

• Eenpersoonshuishouden tot AOW: 23.225 euro (2019: 22.700 euro)

• Eenpersoons ouderenhuishouden: 23.175 euro (2019: 22.675 euro)

• Meerpersoonshuishouden tot AOW: 31.550 euro (2019: 30.825 euro)

• Meerpersoons ouderenhuishouden: 31.475 euro (2019: 30.800 euro)

Nieuw inkomensbereik

Het inkomensbereik van eenpersoonshuishoudens en ouderenhuishoudens wordt bepaald door de hoogte van de eigen bijdrage (inkomensafhankelijk) en de feitelijke huur of de maximale huurgrens. Deze huishoudens kunnen huurtoeslag ontvangen wanneer de eigen bijdrage lager is dan de feitelijke huur of de maximale huurgrens.

Het inkomensbereik van een meerpersoonshuishoudens wordt bepaald door de hoogte van de eigen bijdrage (inkomensafhankelijk) en de feitelijke huur of de aftoppingsgrens. Een meerpersoonshuishouden ontvangt huurtoeslag wanneer de eigen bijdrage van een meerpersoonshuishouden lager is dan de voor dat huishouden geldende aftoppingsgrens of de feitelijke huur.

Huurverhoging woningcorporaties in 2020 maximaal 2,6%

Bron Rijksoverheid

Westlanden 19.12.2019 – Woningcorporaties mogen hun huren over het kalenderjaar 2020 gemiddeld met maximaal inflatie (2,6%) verhogen.

Dat is exclusief huurharmonisatie en exclusief huurverhogingen wegens woningverbetering (waaronder verduurzaming).

Hiermee loopt de minister voor Milieu en Wonen vast vooruit op tijdige instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging (35254). De Tweede Kamer heeft dat wetsvoorstel op 17 december 2019 aangenomen.

Sociaal Huurakkoord

Hiermee heeft de minister de afspraken van Aedes en Woonbond over de maximale huursomstijging (= maximale gemiddelde huurverhoging) voor woningcorporaties uit het Sociaal Huurakkoord 2018 in wetgeving verwerkt.

Voortzetting huidig beleid als wetsvoorstel niet wordt aangenomen

Wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet voor 1 april 2020 heeft aangenomen, zal voor 2020 het huidige beleid blijven gelden: dat wil zeggen dat de maximale gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie dan 3,6% (inflatie + 1 procentpunt) wordt. Dit maximale percentage is dan inclusief huurharmonisatie (huurverhogingen bij nieuwe verhuringen) en inclusief huurverhogingen wegens woningverbetering die al langer dan een jaar geleden is afgerond.

Waarom voor 1 april 2020?

Omdat woningcorporaties uiterlijk 1 april 2020 moeten weten welke huurverhoging zij per 1 juli 2020 aan hun huurders kunnen voorstellen. Die huurverhogingsvoorstellen per 1 juli 2020 moeten zij immers vóór 1 mei 2020 bij hun huurders hebben ingediend.


Woonwethouder Van der Stee: ‘Westland moet de hoogte in voor meer sociale huurwoningen’

Bron AD Fred Vermeer 27-11-19, 07:03

Westland bouwt veel minder sociale huurwoningen dan het gemeentebestuur zou willen. Daarom gaat wethouder wonen Ben van der Stee (LPF) met ontwikkelaars en woningcorporaties in de slag om de voorraad huizen te vergroten. ,,Ook Westland moet de hoogte in.”

Dat stelt Van der Stee in een reactie op vragen die oppositiepartij Westland Verstandig over wat het gemeentebestuur doet om te zorgen dat er in Westland genoeg sociale huurwoningen bijkomen. Onder meer woontorens noemt de wethouder als potentiële oplossing voor het probleem van het tekort aan sociale huurwoningen. Hij is daarover in gesprek met in elk geval woningcorporatie Arcade. Als locaties voor deze woontorens noemt de wethouder het terrein van het World Horti Center in Naaldwijk, maar ook Wateringen-noord en Waelpark in ‘s-Gravenzande. Hoeveel appartementen er kunnen komen of hoe hoog de torens moeten worden, is nog onderwerp van gesprek.

Visie

Van der Stee gaf aan dat het uitgangspunt voor de toekomst is dat er tot 2030 1300 nieuwe sociale huurwoningen nodig zijn. ,,Vorig jaar zijn er 106 sociale huurwoningen gerealiseerd”, pareerde de wethouder de kritiek van Westland Verstandig dat er in 2018 te weinig sociale huurwoningen bijgebouwd zijn. ,,Ten opzichte van de visie is dat niet te weinig. Maar het kan altijd meer.”

Op korte termijn verwacht de wethouder de oplevering van Boomparck, een appartementengebouw met 26 sociale huurappartementen in Honselersdijk. In Duingeest in Monster komen er spoedig 36 sociale huurwoningen bij. ,,De gemeente Westland zet zich flink in voor meer sociale huurwoningen”, aldus Van der Stee. ,,We onderhandelen met ontwikkelaars om op woningbouwlocaties meer sociale huurwoningen te realiseren. En we betrekken de woningcorporaties bij private investeringen en het herontwikkelen van leegstaand vastgoed naar sociale huurwoningen. We proberen er álles aan te doen, maar als je het schema bekijkt, dan zitten we nog niet op die 1300 die we geprogrammeerd hebben. Dus we hebben nog wat te doen.”

Van der Stee stelt dat de gemeente op de plek van basisschool De Schakel in Maasdijk en aan de Sportlaan in De Lier ook samen met woningcorporatie Arcade probeert om sociale huurwoningen te realiseren.

Note VvA: Het klinkt allemaal mooi, maar de gemeenteraad moet hier wel aan mee willen werken.

Arcade: Wel in staat om aan opgaven te voldoen, inclusief nieuwbouw

Door: WOSRedactie Gepubliceerd op: maandag 18 november 2019

Woningcorporatie Arcade stelt wel degelijk financieel in staat te zijn “om aan al onze opgaven te voldoen en te investeren in nieuwbouw”. Dat nieuwbouw van sociale woningen in Westland niet van de grond komt, ligt voornamelijk aan de hoge grondprijzen in de gemeente.

Dit zegt Arcade in een reactie op raadslid André van den Berg van GemeenteBelang Westland. Die stelde in vragen aan het college vorige week vrijdag dat er voorrang moet worden gegeven aan het behouden van de Vestiawoningen voor de Westlandse markt boven de productie van nieuwe sociale huurwoningen, omdat de Westlandse corporaties financieel niet in staat zijn om alle (investerings)opgaven te realiseren.

Een woordvoerder van Arcade laat aan de WOS weten dat Van den Berg (voormalig directeur van corporatie Wonen Wateringen, red.) niet weet hoe de financiële situatie van Arcade is. “Wij zijn in staat aan al onze opgaven te voldoen en te investeren in nieuwbouw, te weten 100 sociale huurwoningen per jaar (conform de prestatieafspraken). Niet alleen in Den Haag maar ook in Westland.”

Voorwaarde is wel dat er iets aan de grondprijzen wordt gedaan. Er is in Westland geen betaalbare grond beschikbaar voor sociale woningbouw, meent Arcade. “Bij de zogenaamde ONW-gebieden en Westlandse Zoom wordt gerekend met een grondprijs voor één sociaal huurappartement van 40.000 euro. Terwijl in de grondnota van gemeente Westland staat dat de grondprijs voor een sociaal huurappartement 16.000 euro is. Met deze grondprijzen kan geen enkele woningcorporatie sociale nieuwbouwwoningen realiseren.”

Vacature: lid Raad van Commissarissen

Arcade is een professionele woningcorporatie en heeft bezit in de kernen Ter Heijde,
Monster, ’s-Gravenzande, Heenweg, Poeldijk, Naaldwijk en De Lier in de gemeente Westland en is tevens actief in de stad Den Haag. In totaal bezit de organisatie circa 8.730 verhuureenheden zoals eengezinswoningen, appartementen en bedrijfsruimtes. Daarnaast hebben wij een ontwikkelportefeuille van 1.300 woningen. De focus ligt op het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen.


Lid Raad van Commissarissen op voordracht van
de huurdersvereniging
Vanwege het bereiken van het einde van de zittingsperiode en het niet meer herkiesbaar zijn van een commissaris, is binnen de raad een vacature ontstaan. In deze veelzijdige en zeer interessante functie bent u mede het proactieve bestuurlijke geweten van Arcade.

Voor het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen is kennis en ervaring primair vereist op de volgende aandachtsgebieden:
– Volkshuisvesting
– Juridisch (WO rechten)

Voor de organisatie is het van belang dat de kandidaat bij voorkeur een binding heeft met de gemeente Westland.
Uitgebreide informatie treft u aan in het bijgevoegde profiel.

De selectieprocedure
De procedure wordt begeleid door Christel Reinders van QuiEs Executive Search. Kandidaten kunnen reageren tot uiterlijk 17 december 2019. In week 51 worden de sollicitanten geïnformeerd over de voortgang. De eerste oriënterende gesprekken vinden plaats in de weken 2 tot en met 4 van 2020. Deze gesprekken vinden plaats in de omgeving van Haarlem.

Interesse
Uw reactie ontvangen wij graag voor 17 december 2019, via c.reinders@estoquies.nl onder vermelding van ‘sollicitatie Lid RvC Arcade Wonen HV’.