In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over hoe we als VvA zijn omgegaan met de door Arcade voorgestelde huurverhoging. Ons voorstel om de huurverhoging te matigen is niet overgenomen maar waar we overeenstemming over hebben bereikt is dat we gezamenlijk optreden naar het rijk voor extra geld. Ook is een pakket maatregelen afgesproken om gevolgen van de huurverhoging voor groepen huurders te verminderen. In de afgelopen maanden zijn door huurders heel veel vragen gesteld over de huurverhoging, ook aan de VvA. Waar onderwerpen niet helder waren hebben we die toegelicht. Voor huurders die wilden checken of het door Arcade toegepaste percentage juist was hebben we kunnen verwijzen naar een eenvoudige rekenmethode die door de Woonbond is gemaakt. Voor een aantal maatregelen om huurverlaging te krijgen of in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moeten mensen zelf het initiatief nemen om zich te melden. Een bekende doelgroep is individuele huurders met een AOW-uitkering. Een woningcorporatie heeft geen zicht hoe groot die doelgroep is. Waar we aan werken is dat we in overleg met de gemeente, Vitis Welzijn, Arcade en de Vereniging zo goed en breed mogelijk communiceren zodat mensen op de hoogte kunnen komen. We zullen via website en nieuwsbrief communiceren. Ook kijken we hoe die groepen actief kunnen benaderen. U kunt daarbij ook helpen. Als u in uw omgeving medehuurders kent die in aanmerking zouden kunnen komen, spreek ze aan en verwijs ze naar de VvA.