Schrikt u niet van termen als mutatie, inkomensafhankelijk en daeb en niet-daeb? Weet u met wie we prestatieafspraken maken en kunt u het leesvoer van de sociale huurdersorganisaties Haaglanden verhapstukken?
Weet u passend toewijzen en lokaal maatwerk van elkaar te scheiden en het geheel ook nog te verduidelijken naar de huurders toe?

WE ZOEKEN U !
Huurdersorganisatie VvA zoekt versterking. Bent u ZZP-er of prefereert u een andere overeenkomst? Thuiswerken of vaste uren? We denken met 6 tot 8 uur per week een goede basis te hebben voor de samenwerking. Daar komen we wel uit. Een profielschets vind u op onze website www.VvArcadehuurdes.nl.

Laten we eerst eens kennismaken.
Bel met secretaris Van Duin op 0174-240144 of voorzitter Dijkman 0174-885734
De Vereniging voor Arcadehuurders (VvA) is de stem naar de verhuurder, en belangenbehartiger voor ruim 9000 van woningcorporatie Arcade hurende gezinnen in Westland en Den Haag.

Algemeen voorzitter
Beschikt over:
• Bestuurlijke ervaring en kennis en affiniteit met sociale verhuur en middenhuur
• Affiniteit met juridische processen
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden
• Het vermogen om een verworven standpunt op een heldere en onderbouwde wijze te communiceren
• Een onafhankelijke en open opstelling en bereidheid tot verdere ontwikkeling
• Verder is het van belang dat u:
• Een aantal uren per week beschikbaar bent voor de werkzaamheden en het lezen van (beleids-)stukken ter voorbereiding op overleggen en vergaderingen
• Een teamspeler bent en bereid goed te luisteren naar de visie van de overige leden om zo gezamenlijk te komen tot een evenwichtig advies
• De missie en de visie van de VvA onderschrijft en het beleid van de VvA ondersteunt
• Staat achter de principes inzake huurdersparticipatie
• Mede het ‘gezicht’ van de VvA kunt zijn en het bestuur door uw voorbeeldrol professioneel kunt vertegenwoordigen.
• Respect toont voor standpunten van de huurders, medebestuursleden, samenwerkings- en overlegpartners
• Uiteraard afstand hebt en houd van situaties die belangenverstrengeling zouden kunnen oproepen.

Wat doet u als algemeen bestuurslid:
• Deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten van het bestuur en participatiegroepen
• Deelnemen aan bijeenkomsten namens het bestuur
• Rapporteren van bijgewoonde bijeenkomsten in de bestuursvergadering
• Bijdragen aan het opstellen van adviezen, zienswijzen en brieven

Interesse?
Bel met secretaris Van Duin op 0174-240144 of voorzitter Dijkman 0174-885734.
Of stuur een e-mail aan info@vvarcadehuurders.nl.