De huren in de sociale sector mogen in 2022 met maximaal 2,3% stijgen. Tenzij huurders een relatief lage huur hebben, of op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een hogeren, inkomensafhankelijke, huurverhoging. Dat blijkt uit een brief die minister De Jonge op 15 februari stuurde naar de Tweede Kamer.

De Woonbond heeft eerder gepleit voor het doorzetten van de huurbevriezing. Gezien de stapeling van kosten door de duurder geworden boodschappen en hoge energierekeningen is het een gemiste kans dat De Jonge hier nu niet voor kiest. Wel geeft hij aan in 2023 betaalbaarheid meer mee te wegen.

Uw huurdersorganisatie VvA ontving van Arcade het voorstel voor verhoging, met duidelijke toelichting. Niet voor alle Arcade-huurwoningen zal de huur verhoogd worden met die toegestane 2,3%. In die gevallen waar een woning al aan z’n streefhuur zit (huur, energielabel en woningwaardering meegenomen), komt de huurverhoging lager uit.

Wel wil Arcade de maximaal toegelaten verhoging doorvoeren voor die huurders die met een hoog gezamenlijk huishoudinkomen een lage huur betalen. Ook de huurprijs voor geliberaliseerde woningen (grens nu € 763,47 vrije sector) wil Arcade maximaal verhogen met 3,3%.

De VvA heeft grote bezwaren tegen de door Arcade voorgestelde huurverhoging. Het voorstel zet wederom in op het maximum dat gevraagd mag worden en houdt absoluut geen rekening met de forse extra huurstijgingen in de afgelopen jaren, de hoge energiekosten en de hoge inflatie, waardoor een steeds grotere groep huurders in de problemen komt. Arcade houdt daarnaast in het voorstel geen rekening met de prijs-kwaliteitsverhouding en vergroot daardoor de al bestaande verschillen in huurprijzen.

De VvA is van mening dat er reden is om diverse groepen huurders te ontzien:
– De groep huurders in een slecht geïsoleerde woning (met een E- F- of G-label, met (deels) enkel glas), voor wie de gestegen energieprijzen tot extra problemen leiden. Wij vroegen Arcade in kaart te brengen hoeveel huurders dit betreft en hen geen huurverhoging te vragen;
– De groep geliberaliseerde huurders. Zij ontvingen in 2021 als enige groep huurders een voorstel tot huurverhoging van inflatie plus 1% (2,4%) en krijgen nu weer 1% meer dan de sociale huurders. Omdat zij al een hogere huurprijs betalen en een percentage dus harder aantikt, pleit de VvA ervoor deze huurders hetzelfde te behandelen als de sociale huurders, door de huurverhoging te maximeren op 2,3%.
– Bij de € 50,- en € 100,- inkomensafhankelijke huurverhoging legt Arcade geen relatie met de reeds betaalde huurprijs. Deze extra huurverhogingen zijn bedoeld om mensen te verleiden om te verhuizen, maar door de schaarste aan huur- én koopwoningen kunnen deze huurders geen kant op. De VvA stelt daarom voor deze absurde bedragen te halveren.