Informatieavond project Badhuisweg 4 Scheveningen

Op 31 mei jongstleden is er door de gemeente Den Haag en Projectontwikkelaar MYB een informatiebijeenkomst gehouden in het Kurhaus. De start van een participatieproces.
De projectontwikkelaar wil op een braak liggend terrein naast de Pathé- bioscoop een gebouw neerzetten met 70 tot 80 woningen. In een prijsklasse die zal liggen rond € 700.000,– en meer en een categorie ‘betaalbare woningen’ die in een prijsklasse van € 350.000,– en hoger zal liggen, aldus de projectontwikkelaar.
Het gebouw telt 5 tot 7 verdiepingen, zo is de verwachting. Er is een ondergrondse parkeergarage gepland. De entrée van de garage wordt gesitueerd aan de Haarlemsestraat.

Arcade heeft in het direct omringende gebied 85 woningen en er worden dus 85 huurders van Arcade direct geconfronteerd met deze bouwplannen. Het betreffen de huurders in de Utrechtse straat, de Hartenhoekweg en de Haarlemsestraat.

Huurders in de directe omgeving kunnen meedoen in het proces van totstandkoming van dit complex. Er zullen thematafels worden georganiseerd waar u uw mening en suggesties kunt geven alvorens het tot een definitief ontwerp komt. Alle huurders van Arcade hebben van de gemeente een brief ontvangen over dit plan, zo is ons verzekerd.
In juni en juli 2023 worden er “thematafels” georganiseerd, zodat u dieper in gesprek kan gaan met andere omwonenden over een bepaald thema, zoals verkeer en duurzaamheid. Let op! Aan de thematafels kan een beperkt aantal omwonenden deelnemen. Er zal daarom een selectie gemaakt worden uit de omwonenden die zich aanmelden voor de sessies. Zorg dus dat u er snel bij bent!

Om het plan en de planvorming op de voet te volgen is er een speciale website: www.projectpagina.nl/badhuisweg . Ook kunt u op deze website een digitaal vragenformulier invullen. Ook op deze website kunt u zich aanmelden voor de thematafels.