Heeft u een klacht? Is uw reparatieverzoek niet goed uitgevoerd? Komt u er met de corporatie niet uit? Teleurstellend dat er geen bevredigende oplossing is geboden.

Wat kunt u nu nog?

Laat schriftelijk weten dat u het niet eens bent met het niet oplossen van het probleem. Dit kan ook met een kort bericht op de Arcade-website ‘klachtenformulier’. Laat weten dat u de klacht binnen een week opgelost wil zien, omdat u daarna de volgende stap gaat zetten. Hiermee heeft u de verhuurder gelegenheid gegeven, de klacht op te lossen.
Wijzen zij definitief af, of reageren niet, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Wonen Zuid Holland OF tot de Huurcommissie:

Geschillencommissie Wonen Zuid Holland
Onopgeloste problemen met uw verhuurder? Sinds jaar en dag wendden wij ons tot de regionale klachtencommissie, waarin Hoek van Holland, Midden-Delfland en Westland vertegenwoordigers hadden. Nieuw: sinds 1 juli van dit jaar werken we met de Geschillencommissie Wonen Zuid Holland, www.gcwzh.nl

Per post
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP DORDRECHT

Per telefoon
085-21002 44
(maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur)

Per e-mail
info@gcwzh.nl

De Huurcommissie
Wanneer kunt u bij de huurcommissie terecht?
U wilt tijdelijke huurverlaging, vanwege achterstallig onderhoud.
U bent het niet eens met huurverhoging na woningverbetering.
U wilt huurverlaging omdat het aantal punten niet klopt.
U wilt huurverlaging omdat uw inkomen is gedaald nadat u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen.
U bent het niet eens met de door verhuurder voorgestelde huurverhoging.
U vindt uw maandelijks voorschot voor nutsvoorzieningen te hoog of u bent het niet eens met de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen.
U woont nog geen 6 maanden in een woning en wilt weten wat een redelijke huurprijs is.

Tarief :
Een huurder betaalt € 25 aan leges. Een verhuurder betaalt € 450. Als het voor u geldende legestarief € 25 is en u heeft een laag inkomen (bijstandsniveau), dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van de leges. Wordt de huurder in het gelijk gesteld, dan krijgt hij dit bedrag terug.

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL  Den Haag
Bel 1400 (lokaal tarief) Informatie Rijksoverheid, op werkdagen van 8.00 – 20.00 uur.
Belt u vanuit het buitenland, bel dan: +31 77 465 67 67
Websites: www.huurcommissie.nl ,  geschillencommissie:  www.gcwzh.nl