Nederlanders met een sociale huurwoning krijgen vanaf juli volgend jaar een huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand. Ook stijgt de huurtoeslag, al vanaf 1 januari, met bijna 17 euro per maand.

Dat zijn de meest concrete woonmaatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft genomen. ‘Betaalbaar wonen’ is het motto van het kabinet.

Die huurverlaging stond eigenlijk pas voor 2024 op de planning. Voor deze maatregelen komen volgens minister De Jonge ruim 500.000 huishoudens in aanmerking. De combinatie van een huurverlaging en een hogere huurtoeslag moet zorgen dat de woonlasten voor mensen met een laag inkomen nog iets verder worden gedempt. Sommige mensen in deze groep profiteren nog meer omdat ook het minimumloon stijgt.

Niet alleen de sociale-huursector wordt geholpen. Voor middeninkomens wil het kabinet de beginhuurprijzen gaan reguleren. Ook wordt het makkelijker om een betaalbare koopwoning te vinden, aldus het kabinet.

Isoleren

Het kabinet houd vast aan de ambitie om tot en met 2030 het aantal van 900.000 woningen te bouwen waarvan twee derde betaalbaar is. Ook al gaf koning Willem-Alexander in zijn troonrede aan dat ‘de praktijk weerbarstig is’. Voor deze klus wil het kabinet flink geld gaan uittrekken. Zo gaat er de komende tien jaar 7,5 miljard naar het goed ontsluiten van die nieuwe woningen en wijken. In het najaar gaat De Jonge afspraken met provincies maken over hoeveel er in hun provincie gebouwd moet worden.

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakt 300 miljoen euro extra vrij voor de isolatie van woningen, om zo huishoudens te helpen bij het beperken van de energierekening. Dat geld gaat naar gemeenten, die via subsidies inwoners kunnen helpen met verduurzamen.

‘Versnelling woningbouw dringend noodzakelijk’

,,Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar, vooral voor starters en jongeren. Daar mogen we ons niet bij neerleggen”, zei de Koning in zijn toespraak. Volgens Willem-Alexander gaat het kabinet de regie over volkshuisvesting weer naar zich toe trekken. ,,De urgentie is hoog, en daarom is een versnelling in de woningbouw dringend noodzakelijk.”

Er komen ook meer huizen voor ‘aandachtsgroepen’, kwetsbare mensen zoals dak- en thuislozen. Gemeenten kunnen de meest kwetsbare mensen met voorrang aan huizen gaan helpen. Er moeten ook meer sociale huurwoningen komen. Het kabinet mikt op 30 procent van het totale aantal woningen. Gemeenten met minder sociale huurhuizen moeten daar naartoe groeien.

Ook moet alles duurzamer in de woonwereld. Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp daarom de standaard. Er moet ook innovatiever en duurzamer gebouwd en verbouwd gaan worden.

Commentaar Woonbond:

De Woonbond vindt dat er stappen de goede kant op worden gezet. ,,Toch is er meer nodig om de inkomens te verhogen, is er een blinde vlek voor met name de betaalbaarheid voor huurders in de commerciële sector, en moeten de slechtste woningen met enkel glas zo snel mogelijk worden aangepakt nu de energieprijzen zo hoog zijn.”

Commentaar NVM:

De makelaarsvereniging constateert ‘met genoegen’ dat de politiek de wooncrisis nog steeds als prioriteit ziet. ,,Maar dat neemt niet weg dat ondanks alle ambities de nieuwbouw van 900.000 woningen hapert en de doorstroming op de markt stokt”, aldus NVM-voorzitter Lana Gerssen. ,,De markt zit stevig in het slot en komt alleen in beweging met een praktische, realistische en gezamenlijke aanpak. Daar moeten de overheid, belangenorganisaties en het bedrijfsleven elkaar écht in gaan vinden.

bron AD 21 september 2022

aaldwijk, 20 juli 2022. Gisteren bereikte de bouw van 66 sociale huurappartementen in De Lier het hoogste punt. Een bijzonder moment om bij stil te staan. Op dinsdag 19 juli 2022 werd het bouwteam door woningcorporatie Arcade getrakteerd op een lekkere lunch. Als de bouw in dit tempo doorgaat, verwacht Arcade de appartementen medio 2023 op te kunnen leveren.

Arcade heeft op dit moment nog 62 woningen in aanbouw aan de Sportlaan in De Lier en bijna 130 nieuwbouwwoningen in Westland in ontwikkeling. Het verhuren en beheren van betaalbare woningen is een van de volkshuisvestelijke kerntaken van Arcade. Door te bouwen kan Arcade deze kerntaak waarmaken en woningzoekenden de kans bieden betaalbaar te wonen.

Over de appartementen
De twee appartementengebouwen Liermolen hebben drie verdiepingen en elk gebouw heeft 33 sociale huurappartementen. Tussen de gebouwen komt groen en 67 parkeerplaatsen voor de huurwoningen. Rondom de gebouwen komt een groene zone. De appartementen hebben een woonkamer met open keuken, één of twee slaapkamers en variëren in grootte van ca. 55 m2 tot 78 m2. Enkele weken voor oplevering publiceert Arcade de woningen op www.woonnet-haaglanden.nl.

Over Arcade
Arcade is een woningcorporatie en de grootste verhuurder in Westland. Wij hebben bezit in de kernen Ter Heijde, Monster, ’s-Gravenzande, Heenweg, Poeldijk, Naaldwijk, De Lier en Honselersdijk en zijn actief in Den Haag. In totaal bezitten wij circa 10.300 verhuureenheden zoals eengezinswoningen, appartementen en bedrijfsruimtes. Daarnaast hebben wij een ontwikkelportefeuille van 1.250 woningen. Jaarlijks komen gemiddeld circa 400 Haagse en Westlandse woningen van Arcade vrij voor de verhuur. Onze woningen zijn geschikt voor gezinnen, jongeren, ouderen en gehandicapten. Meer informatie is te vinden op www.arcadewonen.nl.