Medehuurderschap aanvragen

U woont samen maar bent niet getrouwd en u heeft ook geen geregistreerd partnerschap. Staat uw naam niet op de huurovereenkomst en wilt u medehuurder worden? Dan kunt u bij ons het medehuurderschap aanvragen. Huurt u een woning van ons en bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap? Dan bent u van rechtswege (= automatisch) medehuurder. Staat uw partner nog niet op de huurovereenkomst? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Wat houdt medehuurderschap in?

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Een medehuurder is (mede)verantwoordelijk voor de huurbetaling en de overige verplichtingen die voortkomen uit de huurovereenkomst. Hij of zij is ook aansprakelijk voor de woning en mag deze blijven huren als de hoofdhuurder verhuist (of komt te overlijden).

Voorwaarden medehuurderschap

Wilt u medehuurder worden? Dan stellen wij de volgende voorwaarden:

• U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in de woning.

• U voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder.

• U heeft voldoende inkomen om de huur ook alleen te kunnen betalen.

• Er is geen huurschuld op het moment van de aanvraag van het medehuurderschap.

• Het medehuurderschap mag niet worden aangevraagd met als doel om binnen een termijn van 2 jaar hoofdhuurder van de woning te worden.

Medehuurderschap aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag het medehuurderschap dan aan via dit formulier. Print het formulier uit en vul het samen in met de hoofdhuurder. Vergeet niet om allebei het formulier te ondertekenen en de gevraagde documenten mee te sturen. Het ingevulde formulier met bijlagen kunt u hier digitaal uploaden. Of per post aan ons versturen. U hoort binnen veertien dagen of wij akkoord zijn met uw aanvraag.

Welke documenten hebben wij van u nodig?

• Een bewijs van het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit bewijst u bijvoorbeeld met een samenlevingscontract, gezamenlijke zorgverzekering, een verzekeringspolis op beide namen, bewijs van een gezamenlijke bank- en/of energierekening, een gezamenlijke uitkering of bewijzen van onderlinge zorg (als het verlenen van zorg de reden van samenwoning is).

• Een inkomensverklaring en jaaropgave(n) van aanvrager medehuurderschap van het voorgaande jaar.

Bent u van rechtswege medehuurder?

Dan ontvangen wij graag alleen een kopie van de trouwakte of geregistreerd partnerschap.

Woonbond waarschuwt huurders tegen mislopen huurtoeslag

Huurders die vorig jaar recht hadden op huurtoeslag, maar dit nog niet hebben aangevraagd, kunnen dat nog een paar weken doen. Omdat er sinds vorig jaar ook een grote groep extra huurders in aanmerking komt voor huurtoeslag, is het verstandig om te controleren of je geen recht had op huurtoeslag, laat de Woonbond weten. Door een wetswijziging hebben zo’n 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag vanaf 2020. Het aanvragen van huurtoeslag over 2020 kan nog tot 1 september.In 2020 zijn de harde inkomensgrenzen, waarbij je helemaal geen recht op huurtoeslag meer had als je inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt, vervallen. Sindsdien loopt de hoogte van de huurtoeslag bij een hoger inkomen nu geleidelijk af. Woonbondwoordvoerder Marcel Trip: ‘Hierdoor hebben meer mensen nu recht op huurtoeslag. Huurders die in het verleden nét boven de inkomensgrens zaten, komen nu wellicht wél in aanmerking.’

Huurders kunnen op de website van de Belastingdienst een proefberekening doen om te kijken of ze inderdaad recht hadden op huurtoeslag. Ze kunnen die dan nog tot 1 september aanvragen. Of huurders recht hebben op huurtoeslag, en de hoogte van het bedrag, hangt af van de huurprijs, het inkomen en huishoudgrootte.

Bron: Woonbond