Zonnepanelen die niet werken zouden door Wocozon gemonitord en gerepareerd worden, zo was de belofte. Dit blijkt al geruime tijd niet het geval. Wegens personeels- en tijdgebrek heeft Wocozon alleen die installaties gerepareerd welke totaal niets opleverden; hierna pas is het mondjesmaat de beurt aan storingsmeldingen met deel-uitval.
Na de klacht van een huurder in Monster vroegen we informatie bij Arcade en de Woonbond. Arcade meldt nu in november strengere afspraken te hebben gemaakt, en begin 2024 op eigen ‘dashboard’ kan Arcade meekijken bij storingen/uitval van panelen op huurders¬daken. Huurders kunnen opbrengsten  vergelijken en zo nodig een klacht melden. Al naargelang hun contract met Wocozon kunnen huurders straks aanspraak maken op een vergoeding. Dit wordt bij Arcade momenteel uitgewerkt.