Prestatieafspraken met gemeente Westland voor de komende vier jaar

Gemeente, corporaties en huurdersverenigingen gaan samen aan de slag voor betaalbare woningen. Op 14 december 2020 ondertekenden wethouder Van der Stee (Westland), René Lemson (Arcade), Ferry van der Pal (Wonen Wateringen), Mar van Duin (secretaris van Vereniging voor Arcadehuurders) en Henk Berendse (secretaris van Huurders Wonen Wateringen) de raamovereenkomst wonen 2021-2024. Hierin staan de prestatieafspraken met gemeente Westland over het realiseren en behouden van voldoende sociale huurwoningen. Afgesproken is dat er tot 2030 tenminste 1800 woningen zullen worden bijgebouwd.

Wethouder Ben van der Stee: “De gemeente en corporaties hebben elkaar hard nodig om de ambities te realiseren. Daarom hebben we afgesproken dat de corporaties onze belangrijkste partner zijn voor het realiseren van sociale woningen, en dat het primaat bij hen ligt. Er ligt een enorme opgave die van alle partijen creativiteit vraagt. Jongeren kunnen nu vaak moeilijk een woning vinden, en voor senioren is verhuizen ook niet altijd aantrekkelijk. Ik ben daarom blij dat we gezamenlijk aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat iedereen een fijn thuis kan vinden”.

Een uitdaging die wij niet uit de weg gaan
René Lemson, directeur bestuurder bij Arcade: “Wij zijn blij met het primaat dat inhoudt dat de gemeente de corporaties ziet als haar belangrijkste partner voor de ontwikkeling van nieuwe sociale huurwoningen. Dit helpt bij het nakomen van de aantallen woningen die zijn afgesproken. Want de aantallen uit de vorige prestatieafspraken zijn niet gehaald omdat er simpelweg onvoldoende betaalbare bouwlocaties beschikbaar waren voor de bouw van sociale huurwoningen. Daarom leverden wij gemiddeld slechts 44 sociale huurwoningen per jaar op en niet de 100 die waren afgesproken. Ook deze achterstand moet nog worden ingehaald. Een uitdaging die wij niet uit de weg gaan en waarbij wij rekenen op de volledige medewerking van de gemeente. In de huidige prestatieafspraken gaan wij uit van gemiddeld 180 sociale huurwoningen per jaar zodat er eind 2030 1.800 sociale huurwoningen zijn bijgebouwd. Deze ambitie is hoger dan de voorgaande jaren en dat juichen wij natuurlijk toe. Temeer omdat uit onderzoek (ABF en Rigo in 2019) is gebleken dat er tot 2030 zeker 3.000 nieuwe sociale huurwoningen nodig zijn om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen.”

Tevreden over de afspraken
Mar van Duin, secretaris van Vereniging voor Arcadehuurders: “De ondertekening van de raamovereenkomst vandaag is pas het begin. De Vereniging voor Arcadehuurders ziet dat dit proces, weliswaar laat in dit jaar gestart en dus onder tijdsdruk, een solide en voor alle partijen werkbaar uitgangspunt oplevert. Ook de VvA kijkt uit naar de eerste resultaten van Bouwen en Sociaal Bouwen in Westland. Met de motivatie van de nu aan tafel zittende partijen gebeurt dat zeker. De VvA is heel tevreden over deze afspraken, ook door de inspraak die wij als huurdersvereniging hierin hadden”.

Voldoende woningen reguliere woningzoekers
De corporaties verhuren jaarlijks maximaal dertig procent van de vrijkomende woningen aan niet-reguliere woningzoekenden zoals statushouders, urgenten en speciale doelgroepen zodat er voldoende woningen over blijven voor reguliere woningzoekers. Ook spreken zij af volledig gebruik te maken van de mogelijkheden die de regio biedt om personen die sociaal en economisch aan Westland gebonden zijn te huisvesten.