Resultaten poll hvblad en site

Vereniging voor Arcadehuurders

Met stip op 1 staat overduidelijk: verhuizen naar een 3-kamer appartement. Deze inzenders bewonen een eengezinswoning en snakken naar een kleinere, gemakkelijk te betreden woonruimte. De belangrijkste boodschap in onze gesprekken met Gemeente Westland en Arcade blijft dus: bouw die betaalbare appartementen !

Daarbij tekenen we aan dat Arcade in Den Haag al de ruimte heeft gekregen om appartementen-complexen neer te zetten. Helaas blijft gemeente Westland hierin achter. De VvA vraagt zich soms af of gemeente Westland zich wel creatief genoeg opstelt teneinde grond voor 3-kamer appartementencomplexen vrij te maken. Een lichtpuntje kan zijn dat in plannen die al 10 jaar op de plank liggen, wellicht een wijziging kan worden gemaakt naar toevoegen van sociale huur! Niet voor niets hebben we prestatieafspraken Westland gemaakt voor 180 woningen per jaar en zeker 30% sociale huurwoningen bij de nieuwe plannen. Eens kijken of we in ‘oude’ plannen ook iets mogen toevoegen van Westland. Aan onze huisbaas zal het niet liggen: wij huren nu eenmaal van een stabiele corporatie die de kennis èn de middelen heeft om bouwplannen uit te voeren.

In de antwoorden van de huurders is ook veel aandacht voor duurzame (geïsoleerde) huizen en de gasloze toekomst. In de rest van de top-3 is een grote variatie te zien: de één wil graag rustiger wonen, de ander juist meer contact met mensen en de buurt. Openbaar vervoer is een heet hangijzer in Westland, nu in verschillende kernen de buslijn niet meer de dorpskern aandoet. In Den Haag is dat beter geregeld.

Deel-voorzieningen als deelauto’s, deelscooters of deel-scootmobielen kunnen niet rekenen op veel bijval. Slechts 3% van de inzenders zou wel willen delen.

Opmerkelijk is dat 98% van de inzenders de huurprijs ‘goed’ vindt. Van de inzendingen kwam het overgrote deel uit Westland. Uit Den Haag slechts 4%.

Dan was er het vrije veld om in te vullen. Bijna alle inzenders hebben hier hun persoonlijke reden toegelicht en ook tips gegeven. Zo is o.a. gevraagd om het gemakkelijk te maken voor mensen die een grote eengezinswoning achterlaten. Daar hameren wij als VvA al geruime tijd op: coulance toepassen kan soms nodig zijn. Daar waar een huurder soms decennia voor het huis gezorgd heeft en nu niet meer in staat is een zelf aangebrachte verandering terug te draaien, moet in goed overleg naar een oplossing gekeken worden.

Maar vooral is de boodschap: schiet op met bouwen, van 3-kamer appartementen ook voor de ‘gewone AOW-er’, dan komen die eengezins-woningen vanzelf beschikbaar. Wij als huurdersvereniging VvA kijken dan ook met belangstelling uit naar de verkiezingsprogramma’s.

Verder blijkt dat we allemaal uitkijken naar de gewone ontmoetingen in een wijkcentrum, dat de VvA de huurders, weer per complex kan bezoeken en dat we weer bewonersavonden kunnen organiseren.

Voor het ‘samenkomen per digitale teams-meeting’ lopen de huurders niet warm (en wij ook niet). Hopen op betere tijden dus.

Intussen blijven wij telefonisch: 0174 240144 of 0174 885734 per mail: info@vvarcadehuurders.nl en met het contactformulier op de website: www.vvarcadehuurders.nl bereikbaar voor al uw vragen. Ook kunt u op bij ons vergaderadres uw reacties in de bus doen: Sint Martinusstraat 307a 2671GK Naaldwijk.

Resultaten poll

In ons blad Huurders nummer 23 vroegen we u, aan te geven welke zaken voor u belangrijk zijn wanneer u verhuiswensen heeft in de komende 5 jaar. . . Dat hebben we geweten !

Met stip op 1 staat overduidelijk: verhuizen naar een 3-kamer appartement. Deze inzenders bewonen een eengezinswoning en snakken naar een kleinere, gemakkelijker te betreden woonruimte. De belangrijkste boodschap in onze gesprekken met Gemeente Westland en Arcade is dus: bouw die appartementen !

Daarbij tekenen we aan dat Arcade in Den Haag al de ruimte heeft gekregen en verder krijgt, om appartementencomplexen neer te zetten. Helaas blijft gemeente Westland hierin achter, en de VvA vraagt zich soms af of gemeente Westland zich wel creatief genoeg opstelt teneinde grond voor 3-kamer appartementencomplexen vrij te maken. Een lichtpuntje kan zijn dat in plannen die al 10 jaar op de plank liggen, wellicht een wijziging kan worden gemaakt naar toevoegen van sociale huur! Niet voor niets hebben we prestatieafspraken gemaakt voor 180 woningen per jaar en zeker 30% sociale huurwoningen bij de nieuwe plannen. Eens kijken of we in ‘oude’ plannen ook iets mogen toevoegen van Westland. Aan onze huisbaas zal het niet liggen: wij huren nu eenmaal van een stabiele corporatie die de kennis èn de middelen heeft om bouwplannen uit te voeren.

In de antwoorden van de huurders is ook veel aandacht voor duurzame (geïsoleerde) huizen en de gasloze toekomst. In de rest van de top-3 is een grote variatie te zien: de één wil graag rustiger wonen, de ander juist meer contact met mensen en de buurt. Openbaar vervoer is een heet hangijzer in Westland, nu in verschillende kernen de buslijn niet meer de dorpskern aandoet maar bewoners naar de dichtstbijzijnde provinciale weg moeten voor een halte. In Den Haag is dat natuurlijk beter geregeld.

Deel-voorzieningen als deelauto’s, deelscooters of deel-scootmobielen kunnen niet rekenen op veel bijval. Slechts 3% van de inzenders zou wel willen delen.

Opmerkelijk is dat 98% van de inzenders de huurprijs ‘goed’ vind. Van de inzendingen kwam 96% uit Westland. Uit Den Haag slechts 3%.

Daarnaast werd in enkele gevallen iets heel anders gemeld: reparatieverzoeken zijn op de gewone manier doorgegeven aan Arcade.

Dan was er het vrije veld om in te vullen. Bijna alle inzenders hebben hier hun persoonlijke reden toegelicht en ook tips gegeven. Zo is o.a. gevraagd om het gemakkelijk te maken voor mensen die een grote eengezinswoning achterlaten door niet al te hoge eisen te stellen in de achter te laten woning. Daar hameren wij als VvA al geruime tijd op: enige coulance toepassen kan soms nodig zijn. Daar waar een huurder soms decennia voor het huis gezorgd heeft, maar nu niet meer in staat is een zelf aangebrachte verandering terug te draaien, moet in overleg met huurder naar een oplossing gekeken kunnen worden.

Maar vooral is de boodschap: schiet op met bouwen, dan komen die eengezinswoningen vanzelf beschikbaar. Wij als huurdersvereniging VvA kijken dan ook met belangstelling uit naar de verkiezingsprogramma’s.

Verder vroegen we hoe wij, huurdersorganisatie Vereniging voor Arcadehuurders u nog beter kan vertegenwoordigen. Het blijkt dat we allemaal uitkijken naar de gewone ontmoetingen in een wijkcentrum, dat de VvA u weer per complex kan bezoeken en dat we weer bewonersavonden kunnen organiseren. Voor het ‘samenkomen per digitale teams-meeting’ lopen de huurders niet warm (en wij ook niet). Hopen op beter tijden dus. Intussen blijven wij telefonisch, per mail en met contactformulier op de website bereikbaar voor al uw vragen.

Onder de niet-anonieme inzenders zijn 5 cadeaubonnen verloot en inmiddels verzonden naar de verschillende huurders in De Lier, Naaldwijk, Poeldijk, ’s Gravenzande en Den Haag.

Belangrijk!
De inzenders hebben hun wensen en gegevens beschikbaar gesteld aan de VvA. Als deze inzendingen besproken moeten/kunnen worden met Arcade, vragen wij de inzender eerst om uitdrukkelijke toestemming!