Terugblik op bewonersbijeenkomsten

Op 19 april en 24 mei jongstleden heeft onze vereniging een bewonersbijeenkomst georganiseerd in respectievelijk Monster en ’s Gravenzande. We kijken terug op goed bezochte bijeenkomsten waarbij het thema ‘Doorstroming’ op de agenda stond. Dat thema maakt veel tongen los. Veel huurders willen weten wat de mogelijkheden zijn en niet iedereen kan tevreden zijn met de antwoorden die we daar op moeten geven. Er zijn weinig mogelijkheden op dit moment vanwege het ontbreken van voldoende projecten. Er wordt te weinig sociaal gebouwd!
Verder zijn er door huurders veel vragen gesteld, die vooral voor Arcade bestemd zijn. Alle vragen zijn geïnventariseerd en de klachten die er zijn, krijgen de aandacht van Arcade.
Dank ook aan Arcade voor hun medewerking aan de bijeenkomsten.

Er volgen nog twee bewonersbijeenkomsten voor onze Haagse huurders. Op dinsdag 13 juni van 19.00 tot 21.00 uur in Buurtcentrum ‘de Malle Mok’, Westduinweg 38 A en op donderdag 29 juni van 19.00 tot 21.00 uur in buurtcentrum ‘De Mussen’, Hoefkade 602. Ook weer met de medewerking van Arcade.