Vernieuwde samenwerkings-overeenkomst Vereniging voor Arcadehuurders getekend

16 april 2021

Woningcorporatie Arcade en de Vereniging voor Arcadehuurders hebben nieuwe afspraken gemaakt. Vandaag ondertekenden René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade en Thea Dijkman, voorzitter van de Vereniging voor Arcadehuurders (VvA) de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Met de ondertekening bevestigen partijen hun herziene samenwerking en het gemeenschappelijk streven om de dienstverlening voor huurders en de kwaliteit van wonen te optimaliseren.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn – binnen de kaders van de Wet op het overleg huurders verhuurder – nieuwe afspraken vastgelegd over het informatie-, advies- en instemmingrecht en de manier waarop Arcade en de VvA met elkaar samenwerken. Mede door de groei die Arcade de afgelopen jaren doormaakte, was behoefte de bestaande overeenkomst uit 2012 te herzien. Daarnaast is de VvA sinds 2019 niet alleen actief voor huurders in Westland maar ook voor huurders in Den Haag. Genoemde partijen vinden het belangrijk om gezamenlijk overleg te hebben over het beleid van Arcade. Daarom is afgesproken om hierin samen op te trekken en elkaars belangen en doelen te versterken.

Bewonersparticipatie verder optimaliseren
De VvA en Arcade hebben uitvoerig gesproken over deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst. “Ik ben zeer tevreden over het resultaat. Hiermee geven wij de wijzigingen in de nieuwe Woningwet een formele plek in onze relatie met de VvA”, aldus René Lemson. “De beleidsonderwerpen zijn gespecificeerd en duidelijker vastgelegd waardoor de VvA ons beter kan adviseren. Met de nieuwe overeenkomst willen wij de bewonersparticipatie verder optimaliseren. Ook is de rol die de VvA heeft in het proces van het maken van prestatieafspraken met zowel gemeente Westland als gemeente Den Haag vastgelegd. We pakken dit nu meer samen op!”

Goede bijdrage aan het beleid van Arcade
De VvA is als overkoepelende huurdersorganisatie de belangrijkste gesprekspartner namens de huurders van Arcade. “Natuurlijk is goed betaalbare en duurzame huisvesting belangrijk. Ook wij als VvA willen dat naar de toekomst toe voldoende nieuwbouwwoningen worden toegevoegd, zodat huurders die wij vertegenwoordigen een keuze krijgen in waar ze gaan wonen. Met deze vernieuwde samenwerkingsovereenkomst gaan wij er niet alleen vanuit als huurdersvereniging opnieuw een goede bijdrage te kunnen leveren aan het beleid van Arcade, maar ook samen met Arcade op te trekken in het realiseren van de prestatieafspraken in beide gemeenten”, aldus voorzitter Thea Dijkman.

Bron: ArcadeWonen.nl 16 april 2021

Woningcorporatie Arcade en de Vereniging voor Arcadehuurders hebben nieuwe afspraken gemaakt. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst bevestigen partijen hun herziene samenwerking.

Van links naar rechts op de foto:
René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade, Paul Huijsdens, manager wonen bij Arcade, Wessel Couzijn, senior medewerker sociaal beheer (ai) bij Arcade, Thea Dijkman voorzitter bij de Vereniging voor Arcadehuurders en Mar van Duin secretaris bij de Vereniging voor Arcadehuurders.