Westland hoeft tot 2030 niet meer dan 1800 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen

Westland hoeft tot 2030 niet nog meer sociale huurwoningen te bouwen dan de 1800 huizen die in de woonvisie Westland staan.

De provincie Zuid-Holland en ook omliggende gemeenten zijn het daar volgens wonenwethouder Ben van der Stee (LPF) mee eens. Dit wordt nu aangepast in het zogenoemde tussenakkoord voor regionale woningmarktafspraken. Dat gaat Westland daarom nu dus ook ondertekenen.

Meerderheid
De overgrote meerderheid van de gemeenteraad had al aangegeven niet meer sociale woningen te willen bouwen dan in de woonvisie stond. Omliggende gemeenten hadden er liever nog meer gezien, maar na een aantal gesprekken gaan ze toch akkoord met het tweede bod van Westland van 1800 woningen. Een grotere opgave wordt geschrapt uit het tussenakkoord.

,,We hebben afgesproken dat er niet meer wordt gesproken over een hoger bod”, laat Van der Stee weten. ,,We geven bij ondertekening van het tussenakkoord aan dat het van groot belang is dat alle betrokkenen zich positief en constructief inzetten om de woningproductie van het tweede bod te realiseren. Zonder deze gezamenlijke inzet en met name de medewerking van de provincie Zuid-Holland zijn we namelijk niet in staat alle in het tweede bod genoemde woningen ook daadwerkelijk te bouwen.”

Het tussenakkoord wordt pas ondertekend nadat de gemeenteraad er volgende week dinsdag nog over heeft kunnen praten, aldus Van der Stee.

Druk
De motie die GemeenteBelang Westland, Westland Verstandig, CDA Westland en LPF Westland hebben ingediend om het tussenakkoord niet te ondertekenen, blijft niettemin op de agenda staan, stelt André van den Berg van GBW, de initiatiefnemer van de motie. ,,Er wordt niets afgedaan aan de doelstelling van het tussenakkoord, dus de druk op Westland zal blijven bestaan”, zegt hij.

,,Die 1800 woningen staan vast, maar er wordt verder overlegd over het scenario voor meer evenwicht”, vervolgt hij. ,,En daarin moet het aandeel sociale huurwoningen in Westland groeien naar dertig procent. Van dat doel wordt in de aanpassingen helemaal niets afgedaan. De druk op Westland om meer te bouwen blijft dus bestaan en door het ondertekenen van het tussenakkoord zegt Westland de facto dat dat voor haar ook bespreekbaar is. Daarom blijft de motie bikkelhard nodig.”

Bron: AD.nl