Wooncoach van Vitis Welzijn helpt woningzoekenden in Westland

De informatievoorziening aan woningzoekenden in Westland door Vitis Welzijn krijgt vanaf 1 september een structureel karakter. Dat heeft het college besloten. Met dit besluit blijft de mogelijkheid voor woningzoekenden bestaan om zich voor informatie en ondersteuning met betrekking tot wonen in Westland tot Vitis Welzijn te wenden. Aanleiding voor het besluit is de nieuwe Woonvisie van de gemeente Westland die leidt tot meer bouw van (o.a. sociale) woningen. Ter overbrugging van de periode totdat extra woningen beschikbaar zijn, behoeft én krijgt de informatievoorziening aan woningzoekenden in Westland hiermee extra aandacht.

De informatievoorziening – die sinds 2018 is ingesteld – vindt (als de coronamaatregelen dat weer toelaten) plaats met een inloopspreekuur Wonen, bemenst door vrijwilligers en ondersteund door een coördinator van Vitis Welzijn. Woningzoekenden met behoefte aan een persoonlijk advies over toegankelijkere huisvesting in Westland hebben daardoor contact met een vrijwillige wooncoach. Afgelopen jaar zijn er meer dan 600 vragen behandeld en is de dienstverlening als positief ervaren.

Naast ondersteuning van de woningzoekenden biedt de voorziening ook een laagdrempelige doorgang naar onder meer de gemeente, hulpverleners en woningscorporaties. Zo kan de vrijwillige wooncoach ondersteuning bieden als een passende alternatieve woning niet direct beschikbaar is door te adviseren over de levensloopbestendigheid van de woning en het vergroten van de zelfredzaamheid in de woning.

Bron: Het hele Westland 15 juli 2020