Woonvisie Den Haag (bericht van Peter van den Heuij)

Op dinsdag 24 oktober was er een bijeenkomst bij Woningcorporatie Staedion in Den Haag. Beleidsmedewerkers van Den Haag lichten aan vertegenwoordigers van woningcorporaties en Huurverenigingen toe hoever ze waren met het opstellen van een woonvisie. In een woonvisie wordt aangegeven welke onderwerpen moeten worden aangepakt om in de toekomst in Den Haag goed en betaalbaar te kunnen wonen. Het is ook de basis waarop gemeente, corporaties en huurverenigingen nieuwe afspraken maken. De Vereniging Voor Arcadehuurders dus ook. De Gemeenteraad moet in 2024 de visie vaststellen en in 2024 worden nieuwe afspraken gemaakt. De bijeenkomst was de start en er volgen nog veel stappen. Spannend en intensief.