Contact Vereniging voor ArcadeHuurders

Mail : vervoorarcadehuurders@hotmail.com

Bestuursleden van de Vereniging voor ArcadeHuurders zijn allen vrijwilliger, en hebben veelal een gewone baan of ander vrijwilligerswerk naast de inzet voor Arcadehuurders in het Westland en omgeving. Hiermee kan telefonische bereikbaarheid soms lastiger zijn dan mailcontact. Voor uw vragen en opmerkingen is ons mailadres dan ook de beste weg. Is telefonisch contact wenselijk? Bel een bestuurslid:
Voorzitter: Thea Dijkman, van Swietenstraat 4, U bent niet in de gelegenheid om een e-mail te sturen, dan mag u mij ook bellen van ma -vrij. 17.00u – 19.00u niet in het weekend. e-mailadres: tk-ade@kabelfoon.net of tel 0174-885734.
Secretaris: Mar van Duin – Van Bemmellaan 62 2681 CX Monster, e-mailadres: vervoorarcadehuurders@hotmail.com of tel 0174-240144
Penningmeester: Dick van der Marel
Duurzaam en milieu: Marieke Kemeling
Bestuur: Cor Verbeek

Werkgroepen:
Na bewonersavonden in december en januari, en na de vervolgavond op 22 januari zijn al verschillende werkgroepen bijeengekomen om kennis te maken en vast te stellen wat we met elkaar en met Arcade willen bereiken in 2019.

De werkgroepen zijn:

  • Huurprijzen en financieel beleid
  • Duurzaamheid en milieu
  • Communicatie en dienstverlening
  • Onderhoud, sloop en nieuwbouw
  • Prestatieafspraken Westland
  • Prestatieafspraken Den Haag

Nog niet opgegeven, maar wel meedenken en meepraten in een van de werkgroepen? Graag! Neem even contact op.