Laatste berichten

Resultaten poll

11 januari, 2022|

Resultaten poll hvblad en site Vereniging voor Arcadehuurders In ons blad Huurders nummer 23 vroegen we de huurders van een Arcadewoning, aan te geven welke zaken voor

Huurders opgelet

16 december, 2021|

Huurders opgelet: huurprijs anders berekend, meer rechten voor bewoners Huurders kunnen alvast checken of de huurprijs die een verhuurder vraagt juist is volgens de nog in te

veertien flexwoningen voor starters

16 december, 2021|

Veertien flexwoningen in voormalige school ISW in Monster klaarDe veertien zogenoemde flexwoningen in Jonkheyd in Monster, de voormalige ISW Madeweg, worden vrijdag officieel geopend. Hierin komen voornamelijk

Wat doen we voor u?

Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet

Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder èn huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel genaamd de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op die positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

0
Aantal Arcade projecten
0
Aantal leden
0
Vergaderingen