Laatste berichten

Interview de de voorzitter VvA

12 juli, 2024|

Peter van den Heuij (voorzitter van de Vereniging voor Arcadehuurders) is geïnterviewd voor het blad van Arcade Mensen en Wonen. Een mooie gelegenheid om te vertellen

Oplevering groot onderhoud Ter Heijde

8 juni, 2024|

Donderdag  6 juni werd het project grootonderhoud in Ter Heijde afgerond (fase 3, 45 woningen). Een zonovergoten middag, met een Amerikaanse truck omgebouwd als frietkraam, feesttent

Samenwerken met Bewonerscommissies

21 mei, 2024|

De VvA heeft als belangrijkste doelstelling u als huurder te vertegenwoordigen. Hoe we dat doen en waar we de pijlen op richten komt terug in de

Wat doen we voor u?

Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet

Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder én huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). De huurdersorganisaties hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op een positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

0
Aantal Arcade projecten
0
Aantal leden
0
Vergaderingen