Laatste berichten

Waarschuwing valse mail Woonnet-Haaglanden

29 november, 2021|

  Waarschuwing valse mail verlenging inschrijving Woonnet-Haaglanden Wij willen u even waarschuwen voor de mailtjes die op dit ogenblik verstuurd worden over uw verlenging van inschrijving bij

Medehuurderschap aanvragen

2 november, 2021|

Medehuurderschap aanvragen U woont samen maar bent niet getrouwd en u heeft ook geen geregistreerd partnerschap. Staat uw naam niet op de huurovereenkomst en wilt u medehuurder

Wat doen we voor u?

Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet

Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder èn huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel genaamd de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op die positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

0
Aantal Arcade projecten
0
Aantal leden
0
Vergaderingen