Laatste berichten

Terugblik op bewonersbijeenkomsten

26 mei, 2023|

Terugblik op bewonersbijeenkomsten Op 19 april en 24 mei jongstleden heeft onze vereniging een bewonersbijeenkomst georganiseerd in respectievelijk Monster en 's Gravenzande. We kijken terug op goed

Bewonersbijeenkomst in de Lier

18 mei, 2023|

Bewonersbijeenkomst in de Lier op woensdag 24 mei 2023 Op woensdag 24 mei om 14.00 uur organiseren wij een bewonersbijeenkomst in het wijkcentrum Vitis Welzijn 't

Wat doen we voor u?

Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet

Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder én huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). De huurdersorganisaties hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op een positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

0
Aantal Arcade projecten
0
Aantal leden
0
Vergaderingen