Laatste berichten

Bewoners avonden VvA

26 juni, 2022|

De Huurdersorganisatie VvA is in gesprek gegaan met de huurders van Arcade woningen. We zijn in Naaldwijk, Monster, ’s Gravenzande, De Lier en in Den Haag geweest.

Huurverhoging en uw Huurtoeslag

20 juni, 2022|

Wat gaat u doen, nu uw huurverhoging per 1 juli 2022 ingaat, met uw huurtoeslag? 1-Niets, want uw corporatie geeft dit altijd door aan de belastingdienst toeslagen vóór

Wat doen we voor u?

Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet

Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder èn huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel genaamd de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op die positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

0
Aantal Arcade projecten
0
Aantal leden
0
Vergaderingen