Laatste berichten

Oplevering groot onderhoud Ter Heijde

8 juni, 2024|

Donderdag  6 juni werd het project grootonderhoud in Ter Heijde afgerond (fase 3, 45 woningen). Een zonovergoten middag, met een Amerikaanse truck omgebouwd als frietkraam, feesttent

Samenwerken met Bewonerscommissies

21 mei, 2024|

De VvA heeft als belangrijkste doelstelling u als huurder te vertegenwoordigen. Hoe we dat doen en waar we de pijlen op richten komt terug in de

Gevolgen huurverhoging

21 mei, 2024|

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over hoe we als VvA zijn omgegaan met de door Arcade voorgestelde huurverhoging. Ons voorstel om de huurverhoging

Prestatieafspraken

21 mei, 2024|

In de afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen de gemeente Westland, de woningcorporaties en de Verenigingen van Huurders. Onderwerp de jaarlijks te maken prestatieafspraken.

Wat doen we voor u?

Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet

Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder én huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). De huurdersorganisaties hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op een positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

0
Aantal Arcade projecten
0
Aantal leden
0
Vergaderingen