Laatste berichten

Westland moet de hoogte in

28 november, 2019|

Woonwethouder Van der Stee: ‘Westland moet de hoogte in voor meer sociale huurwoningen’ Bron AD Fred Vermeer 27-11-19, 07:03 Westland bouwt veel minder sociale huurwoningen dan het gemeentebestuur

Vacature: lid Raad van Commissarissen

15 november, 2019|

Vacature: lid Raad van Commissarissen Arcade is een professionele woningcorporatie en heeft bezit in de kernen Ter Heijde, Monster, ’s-Gravenzande, Heenweg, Poeldijk, Naaldwijk en De Lier in de

Wat doen we voor u?

Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet

Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder èn huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel genaamd de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op die positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

0
Aantal Arcade projecten
0
Aantal leden
0
Vergaderingen