Laatste berichten

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VvA 15 juli 2020

2 juli, 2020|

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VvA 15 juli 2020. Jaarlijks moet de VvA volgens de statuten een algemene ledenvergadering houden.Aan de orde zijn het jaarverslag, begroting, kascontrole en het jaarplan.Deze

Advies Huurdersvereniging bij huurverhoging 2020

15 april, 2020|

Advies Huurdersvereniging bij huurverhoging 2020 Arcade heeft ons advies gevraagd bij haar voornemen, de huren te verhogen per 1 juli 2020. Dat is zo afgesproken in onze samenwerkingsovereenkomst

Wat doen we voor u?

Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet

Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder èn huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel genaamd de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op die positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

0
Aantal Arcade projecten
0
Aantal leden
0
Vergaderingen