Laatste berichten

Maximale huurverhoging voor 2024 bekend

30 december, 2023|

MAXIMALE HUURVERHOGING 2024 BEKEND (bron: Woonbond) Huurders van een sociale huurwoning kunnen in 2024 een uurverhoging krijgen van maximaal 5,8%. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse

Wat doen we voor u?

Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet

Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder én huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). De huurdersorganisaties hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op een positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

0
Aantal Arcade projecten
0
Aantal leden
0
Vergaderingen