Laatste berichten

Huurdersorganisatie zoekt: Ervaren volkshuisvester

4 november, 2022|

Schrikt u niet van termen als mutatie, inkomensafhankelijk en daeb en niet-daeb? Weet u met wie we prestatieafspraken maken en kunt u het leesvoer van de sociale huurdersorganisaties

Woonnet Haaglanden Plus

7 oktober, 2022|

Wat is Woonnet Haaglanden Plus?Er is een tekort aan sociale huurwoningen in de regio Haaglanden. Tegelijkertijd worden veel grote woningen, bedoeld voor gezinnen, bewoond door kleine huishoudens. Woonnet

Energietoeslag aanvragen

3 oktober, 2022|

Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 1.300? Op Prinsjesdag 2022 maakte het kabinet plannen bekend voor koopkracht. In het Prinsjesdagdossier staan de belangrijkste plannen

Wat doen we voor u?

Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet

Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder èn huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel genaamd de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op die positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

0
Aantal Arcade projecten
0
Aantal leden
0
Vergaderingen