Laatste berichten

Huurverhoging corporaties in 2020 maximaal 2.6%

21 december, 2019|

Huurverhoging woningcorporaties in 2020 maximaal 2,6% Bron Rijksoverheid Westlanden 19.12.2019 - Woningcorporaties mogen hun huren over het kalenderjaar 2020 gemiddeld met maximaal inflatie (2,6%) verhogen. Dat is

Wat doen we voor u?

Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet

Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder èn huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel genaamd de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op die positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

0
Aantal Arcade projecten
0
Aantal leden
0
Vergaderingen