Bestuurssamenstelling 2022 – 2023

Peter van den Heuij, voorzitter – Mar van Duin, Secretaris – Dick van der Marel, Penningmeester – Dolf van der Knaap en John Petersen zijn algemeen bestuurslid. Aad Parlevliet, Renée Schoenmaker en Paula van Putten zijn kandidaat- bestuurslid per 1-9-2023.

Wilt u ook graag weten wat er gebeurt, met bijvoorbeeld de huur en huurverhoging, met afschrijftermijnen ( bijv. wanneer krijg de huurder een nieuwe keuken?), met te bouwen of te slopen woningen of renovatie, en welke problemen komen huurders dan tegen. Wilt u daarover meepraten of meedenken?

Welke problemen kunnen wij oplossen voor de huurders die ons mailen of schrijven? Wij, als vrijwilligers, doen ons best voor de huurders. Wilt u dat ook?

Wij zijn op zoek naar U om ons bestuur aan te vullen, dus meldt u aan. We hebben kort geleden onze taken verdeeld, maar nieuwe bestuursleden zijn altijd van harte welkom, zodat we als vereniging nog beter kunnen functioneren. Wij kunnen in een gezellig gesprek met u, uitleggen wat er van u wordt verwacht en natuurlijk gaan we ook het gesprek aan over wat u ons te bieden heeft. Doen! Niet wachten! Wij wachten op uw reactie via ons emailadres: info@VvArcadehuurders.nl.

Een vrijwilligersvergoeding (onbelast) is bespreekbaar. Wij vergaderen 1 x per maand in Naaldwijk en hebben 4 x per jaar overleg met de Arcade. Verder wisselt het team vrijwilligers in mailverkeer en in de appgroep informatie uit, dus enige digitale vaardigheid is wel een must.

Werkgroepen
Wij zouden ook graag zien dat u aan ons Digitaal Panel meedoet, zodat wij een goed idee krijgen hoe onze achterban over bepaalde onderwerpen denkt.

De werkgroepen zijn:

  • Huurprijzen en financieel beleid
  • Duurzaamheid en milieu
  • Communicatie en dienstverlening
  • Onderhoud, sloop en nieuwbouw
  • Prestatieafspraken Westland
  • Prestatieafspraken Den Haag

Ook meedenken en meepraten in een werkgroep? Welkom ! Neem even contact op.

Onze statuten
ter inzage:

Bekijk hier onze statuten van 2018.

Bekijk hier onze statuten van 2019.