Bestuurssamenstelling 2019

Thea Dijkman – voorzitter
Mar van Duin – secretaris
Dick van der Marel  (advies Statuten en februari 2019 penningmeesterschap)
Marieke Kemeling  (duurzaam en milieu)
Cor Verbeek – bestuur
Op de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2019 hebben de aanwezigen, weer voorzien van de bekende rood/groen stemkaartjes, ingestemd met deze benoemingen.

Werkgroepen
Na bewonersavonden in december en januari, en na de vervolgavond op 22 januari zijn al verschillende werkgroepen bijeengekomen om kennis te maken en vast te stellen wat we met elkaar en met Arcade willen bereiken in 2019.

De werkgroepen zijn:

  • Huurprijzen en financieel beleid
  • Duurzaamheid en milieu
  • Communicatie en dienstverlening
  • Onderhoud, sloop en nieuwbouw
  • Prestatieafspraken Westland
  • Prestatieafspraken Den Haag

Ook meedenken en meepraten in een werkgroep? Welkom ! Neem even contact op.