Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet
Elke woningcorporatie moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet. Rechten en plichten van de verhuurder èn huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel genaamd de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op die positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

  • Namens u en voor u overlegt de Huurdersvereniging periodiek met de Woningcorporatie over zaken die u en ons allemaal aangaan. Sloop, nieuwbouw, maar ook het beleid bij groot onderhoud, huurprijsontwikkeling en organisatiestructuur.

  • De regels van vandaag de dag zijn vaak zo ingewikkeld dat het moeilijk is die allemaal te kennen. Bij de bestuursleden kunt u altijd terecht met uw vragen, zij kunnen u de weg wijzen bij vragen en problemen.

  • Bij het overleg over sloop en nieuwbouw is de Huurdersvereniging nauw betrokken. Onmisbaar is hierbij het sociaal plan: Recht op terugkeer? De verhuisvergoeding? Waar mogelijk ondersteunt de Huurdersvereniging het instellen vanuit de wijk van een bewonerscommissie, en het overleg met Arcade.

  • En natuurlijk bent u van harte welkom bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin de Huurdersvereniging  verantwoording aflegt over wat ze doet en gedaan heeft. Ook daar heeft u regelrechte inspraak.

Wordt u ook bestuurslid bij ons?
Behartig het huurdersbelang, kijk mee of de regels worden nageleefd en signaleer knelpunten. Praat mee over de plannen en uitvoeringen van Arcade. Help huurders met de problemen die er zijn of wijs hen de goede weg.

In verschillende dorpen in het Westland en wijken in ’s Gravenhage is behoefte aan betrokken huurders die enkele uren per maand in het algemeen huurdersbelang willen steken. Aanmelden of eerst eens kennismaken? Neemt U dan contact met ons op, dan maken we een afspraak met u dat u bijvoorbeeld een keer een vergadering met ons meemaakt.

Klik hier om een email te sturen

En wat doen wij niet ?

De Vereniging voor Arcadehuurders is geen klachtendienst. De vrijwilligers van de Huurdersvereniging  komen geen deur openbreken bij een vergeten sleutel, maken geen afspraak om tegeltjes te vervangen en komen geen cv-ketel bijvullen of repareren. Voor dagelijks onderhoud en reparatieverzoeken neemt u gewoon zelf contact op met uw verhuurder Arcade.(Zie telefoonnummers hieronder).

Bezoek Arcade op afspraak:

Stokdijkkade 26 2671 GX Naaldwijk

Het kantoor is – alleen op afspraak – open voor huurders en andere bezoekers.

of bel Arcade 0174 28 23 00

U wilt een reparatie melden bij Arcade:

Een lekkende kraan. Een kapotte trap. Het raam sluit niet goed meer … Soms gaat er iets kapot in uw woning. Wat doet u dan?

Meld uw reparatie online: https://www.arcadewonen.nl/

Dat kan op ieder moment van de dag. Dus ook ’s avonds en in het weekend.

Of bel Arcade op (0174) 28 23 00, toets 4

Dat kan van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Heeft uw reparatieverzoek spoed?

Bel Arcade dan ook op (0174) 28 23 00, toets 4. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uw reparatie heeft spoed als er een gevaarlijke situatie of blijvende schade ontstaat. Bijvoorbeeld bij brand of een gaslek. Dan helpt Arcade u direct. Kan een reparatie wachten tot de volgende werkdag? Dan helpt Arcade u niet direct.

Deze schades meldt u direct bij de reparateur:

1. Een cv-storing en/of een storing aan de mechanische ventilatie

Bel naar Scholtes (0174) 21 34 51. Woont u in Naaldwijk aan de Sint Martinusstraat in een oneven huisnummer? Tot 31 december 2020 belt u naar Van Dijk & Korteland klimaatinstallaties (0174) 52 88 54. Vanaf 1 januari 2021 belt u ook naar Scholtes.

2. Ruitschade

Bent u via ons verzekerd voor ruitschade? Bel dan naar Centraal Beheer Achmea (0800) 026 00 28. Woont u in een appartement dat een Vereniging van Eigenaars heeft? Bel dan wel eerst met ons (0174) 28 23 00. Bent u niet verzekerd via ons? Bel dan uw eigen verzekeraar.

3. Een verstopte riolering

Bel naar Zegwaard rioolontstopping (0800) 262 61 61. Heeft u een servicepakket? Dan betaalt u niets.

De Huurdersvereniging helpt u niet aan een woning. In onze regio Haaglanden zijn duidelijke regels voor de woningtoewijzing. Reageren op een woning kan via www.woonnet-haaglanden.nl. Heeft u moeite met gebruik van de computer, dan helpen de medewerkers van Arcade u graag.

Heeft u een klacht, vul dan het formulier op de website in: www.arcadewonen.nl en dan de pagina “ik ben huurder”