Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet
Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder èn huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel genaamd de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op die positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

  • Namens u en voor u overlegt de Huurdersvereniging periodiek met de Woningcorporatie over zaken die u en ons allemaal aangaan. Sloop, nieuwbouw, maar ook het beleid bij groot onderhoud, huurprijsontwikkeling en organisatiestructuur.

  • De regels van vandaag de dag zijn vaak zo ingewikkeld dat het moeilijk is die allemaal te kennen. Bij de bestuursleden kunt u altijd terecht met uw vragen, zij kunnen u de weg wijzen bij vragen en problemen.

  • Bij het overleg over sloop en nieuwbouw is de Huurdersvereniging nauw betrokken. Onmisbaar is hierbij het sociaal plan: Recht op terugkeer? De verhuisvergoeding? Waar mogelijk ondersteunt de Huurdersvereniging het instellen vanuit de wijk van een bewonerscommissie, en het overleg met Arcade.

  • En natuurlijk bent u van harte welkom bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin de Huurdersvereniging  verantwoording aflegt over wat ze doet en gedaan heeft. Ook daar heeft u regelrechte inspraak.

Wordt u ook bestuurslid bij ons?
Behartig het huurdersbelang, kijk mee of de regels worden nageleefd en signaleer knelpunten.Praat mee over de plannen en uitvoeringen van Arcade. Help de huurder met de problemen die er zijn of wijs hem de goede weg. In verschillende dorpen in het Westland en wijken in ‘s Gravenhage is behoefte aan betrokken huurders die enkele uren per maand in het algemeen huurdersbelang willen steken. Aanmelden of eerst eens kennismaken? Neemt U dan contact met ons op, dan maken we een afspraak met u dat u bijvoorbeeld een keer een vergadering met ons meemaakt.
Klik hier om een email te sturen

En wat doen we niet ?

De Vereniging voor Arcadehuurders is geen klachtendienst. De vrijwilligers van de Huurdersvereniging komen geen deur openbreken bij vergeten sleutel, maken geen afspraak om tegeltjes te vervangen en komen geen cv-ketel bijvullen. Voor dagelijks onderhoud en reparatieverzoeken neemt u gewoon zelf contact op met uw verhuurder Arcade.(Zie telefoonnummers hieronder).

Arcade Reparatieverzoeken:

Belt u met telefoonnummer: 0174-282300 toets nummer4.
Maandag t/m donderdag 8.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30u. Via www.arcadewonen.nl kunt u op elk gewenst moment een reparatieverzoek indienen. Dus ook buiten kantoortijd en in het weekend.
Reparatieverzoeken buiten kantoortijd: Alleen voor spoedeisende reparatieverzoeken – die echt niet tot de volgende werkdag kunnen wachten – belt u 0174 – 28 23 00, toets 4. Uw reparatie heeft alleen spoed als sprake is van een gevaarlijke situatie of blijvende schade. Anders wordt u de volgende werkdag geholpen.

Voor een aantal storingen neemt u zelf rechtstreeks contact op:

Riolering : 0800 – 262 61 61 Zegwaard*

Een cv-storing en/of een storing aan de mechanische ventilatie:

Bel naar Scholtes (0174) 21 34 51. Woont u in Naaldwijk aan de Sint Martinusstraat in een oneven huisnummer? Bel dan naar Van Dijk & Korteland klimaatinstallaties (0174) 52 88 54.

Ruitschade

Bent u via ons verzekerd voor ruitschade? Bel dan naar Centraal Beheer Achmea (0800) 026 00 28. Woont u in een appartement dat een Vereniging van Eigenaars heeft? Bel dan wel eerst met ons (0174) 28 23 00. Bent u niet verzekerd via ons? Bel dan uw eigen verzekeraar.

De Huurdersvereniging helpt u niet aan een woning. In onze regio Haaglanden zijn duidelijke regels voor de woningtoewijzing. Reageren op een woning kan via www.woonnet-haaglanden.nl. Heeft u moeite met gebruik van de computer, dan helpen de medewerkers van Arcade u graag.