Wat doet de Huurdersvereniging voor u?

Inspraak: via de Overlegwet
Uw huisbaas moet een huurdersvertegenwoordiging hebben voor inspraak en overleg, zoals vastgelegd in de Overlegwet.  Rechten en plichten van de verhuurder èn huurdersvereniging zijn vastgelegd in de Overlegwet, officieel genaamd de Wet op het Overleg tussen Huurder en Verhuurder (WOHV). Vrijwilligers vormen het bestuur van de Huurdersvereniging. Zij houden de gang van zaken nauwlettend in de gaten en signaleren knelpunten. Altijd wordt op die positiefkritische manier gezocht naar verbetering.

  • Namens u en voor u overlegt de Huurdersvereniging periodiek met de Woningcorporatie over zaken die u en ons allemaal aangaan. Sloop, nieuwbouw, maar ook het beleid bij groot onderhoud, huurprijsontwikkeling en organisatiestructuur.

  • De regels van vandaag de dag zijn vaak zo ingewikkeld dat het moeilijk is die allemaal te kennen. Bij de bestuursleden kunt u altijd terecht met uw vragen, zij kunnen u de weg wijzen bij vragen en problemen.

  • Bij het overleg over sloop en nieuwbouw is de Huurdersvereniging nauw betrokken. Onmisbaar is hierbij het sociaal plan: recht op terugkeer? De verhuisvergoeding? Waar mogelijk ondersteunt de Huurdersvereniging het instellen vanuit de wijk van een bewonerscommissie, en het overleg met Arcade.

  • En natuurlijk bent u van harte welkom bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin de Huurdersvereniging  verantwoording aflegt over wat ze doet en gedaan heeft. Ook daar heeft u regelrechte inspraak.

Word bestuurslid!
Behartig het huurdersbelang, kijk mee of de spelregels worden nageleefd en signaleer knelpunten. In verschillende kernen is behoefte aan betrokken huurders die enkele uren per maand in het algemeen huurdersbelang willen steken. Aanmelden of eerst eens kennismaken? Neem contact op!
Klik hier om een email te sturen

En wat doen we niet ?

De Vereniging voor ArcadeHuurders heeft geen klachtendienst. De vrijwilligers van de Huurdersvereniging  komen geen deur openbreken bij vergeten sleutel, maken geen afspraak om tegeltjes te vervangen en komen geen cv-ketel bijvullen. Voor dagelijks onderhoud en reparatieverzoeken neem u gewoon zelf contact op met uw verhuurder Arcade
Reparatieverzoeken centraal nummer Arcade: 088 – 0117003
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur
Voor spoed 24/7 bereikbaar
24 uur per dag doorgeven via www.arcadewonen.nl
Riolering : 0800 – 2626161 Zegwaard*
Ruitschade 0800-0260028 Centraal Beheer Achmea*
Centrale verwarming 0174-213451 Scholtes*
*alleen gratis voor huurders die lid zijn of verzekerd zijn via Arcade!

De Huurdersvereniging helpt u niet aan een woning. In onze regio Haaglanden zijn duidelijke regels voor de woningtoewijzing. Reageren op een woning kan via www.woonnet-haaglanden.nl. Heeft u moeite met gebruik van de computer, dan helpen de medewerkers van verhuurder Arcade u graag.