De VvA heeft als belangrijkste doelstelling u als huurder te vertegenwoordigen. Hoe we dat doen en waar we de pijlen op richten komt terug in de vele contacten die we met huurders hebben maar ook in nieuwsbrief en onze website. In ons activiteitenplan 2024 hebben we beschreven dat we extra inspanning stoppen in de contacten met de BewonersCommissies. Met een aantal commissies zijn afspraken gemaakt om te bespreken welke onderwerpen voor hen op de eerste plaats komen en welke ideeën ze hebben om de relatie met de VvA te verstevigen. Een vervolgstap kan zijn hoe we de relaties tussen de Bewonerscommissies verstevigen. Samen weten we immers meer en kunnen we nog meer bereiken. Dat is maar één manier hoe we intensiever met huurders in gesprek blijven. Als u daar ideeën over heeft of eerdere ervaringen heeft opgedaan, vertel het ons.