Algemene ledenvergadering 2024

Komt u ook ? Niet het meest spannende onderwerp in een jaar, maar volgens de statuten verplicht. Op de algemene ledenvergadering brengen we weer verslag uit van de handel en wandel van de VvA in 2023 en kijken we vooruit naar de geplande activiteiten voor 2024 en verder.
Hier maakt u op informele wijze kennis met de bestuursleden, is er ruimte voor een gesprekje en geven we toelichting op wat er allemaal op de agenda staat.

Algemene ledenvergadering Vereniging voor Arcadehuurders Westland en omstreken op donderdag 11 april 2024 vanaf 19.00 uur in Atrium gebouw A Capella, Sint Martinusstraat 307a in Naaldwijk. (Algemene ledenvergadering 2024)

1. Opening en mededelingen
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2023 (verslag ALV 2023)
3. Jaarverslag vereniging 2023 (jaarverslag 2023 vereniging)
4. Begroting voor 2024 (begroting 2024 VvA)
5. Kascontrole, verslag en herbenoeming controlecommissie
6. Activiteitenplan 2024 (Actieplan 2024)
7. Bestuurssamenstelling
8. Rondvraag
9. Sluiting

Mede in verband met de catering vragen we u, zich even aan te melden via de email (info@vvarcadehuurders.nl), contactformulier of telefoon 06-39469246.