Oplevering groot onderhoud Ter Heijde

Donderdag  6 juni werd het project grootonderhoud in Ter Heijde afgerond (fase 3, 45 woningen). Een zonovergoten middag, met een Amerikaanse truck omgebouwd als frietkraam, feesttent en natuurlijk bewoners, projectleiders van Weboma, vertegenwoordigers van Arcade, de Raad van Commissarissen en bestuursleden van de Vereniging voor Arcadehuurders. Een mooie gelegenheid om als

Gevolgen huurverhoging

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over hoe we als VvA zijn omgegaan met de door Arcade voorgestelde huurverhoging. Ons voorstel om de huurverhoging te matigen is niet overgenomen maar waar we overeenstemming over hebben bereikt is dat we gezamenlijk optreden naar het rijk voor extra geld. Ook is

Prestatieafspraken

In de afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen de gemeente Westland, de woningcorporaties en de Verenigingen van Huurders. Onderwerp de jaarlijks te maken prestatieafspraken. In de prestatieafspraken komt alles bij elkaar nieuwbouw, doorstroming, intensiever gebruik van de bestaande woonvoorraad, woonruimteverdeling/aandachtsgroepen, de samenhang met zorg, welzijn en leefbaarheid, energietransitie, duurzaamheid

Check je huurverhoging 2024

Voorstel ontvangen voor een huurverhoging per 1 juli? Doe de online check om na te gaan of het voorstel klopt. Als dat niet zo is, kun je met succes bezwaar maken. Met deze check controleer je of het voorstel voor jouw (inkomensafhankelijke) huurverhoging per 1 juli 2024 voldoet aan de wettelijke

Huurverhoging 2024

Voorstel Arcade Arcade heeft de Vereniging voor Arcadehuurders (VvA) geïnformeerd dat zij voor 2024 de huren gemiddeld met 5,3% en maximaal met 5,8% verhogen zoals door het rijk is berekend. In maart heeft Arcade, zoals wettelijk verplicht, aan de VvA advies gevraagd hieromtrent. In ons advies hebben we als VvA aangegeven

Algemene Ledenvergadering 2024

Algemene ledenvergadering 2024 Komt u ook ? Niet het meest spannende onderwerp in een jaar, maar volgens de statuten verplicht. Op de algemene ledenvergadering brengen we weer verslag uit van de handel en wandel van de VvA in 2023 en kijken we vooruit naar de geplande activiteiten voor 2024 en verder.

‘Huurprijs- beschermingswet stap vooruit, maar teveel afgezwakt naar wensen beleggers’

'Huurprijs- beschermingswet stap vooruit, maar teveel afgezwakt naar wensen beleggers' Vandaag heeft de regering de Wet Betaalbare Huur aangeboden aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer besluit deze week of ze de wet in behandeling nemen. De Woonbond heeft in een brede coalitie de Tweede Kamerleden opgeroepen de wet spoedig te

Ga naar de bovenkant