Nieuwe voorzitter VvA

In april 2023 begon het bestuur van de Vereniging voor Arcadehuurders een wervingscampagne voor een nieuwe voorzitter. De vereniging zocht een voorzitter die het belangrijker vindt om geïnteresseerd te zijn dan om interessant te doen. Wij hebben iemand gevonden die past in dat profiel. Het is Peter van den Heuij geworden. Peter

Terugblik op bewonersbijeenkomsten

Terugblik op bewonersbijeenkomsten Op 19 april en 24 mei jongstleden heeft onze vereniging een bewonersbijeenkomst georganiseerd in respectievelijk Monster en 's Gravenzande. We kijken terug op goed bezochte bijeenkomsten waarbij het thema 'Doorstroming' op de agenda stond. Dat thema maakt veel tongen los. Veel huurders willen weten wat de mogelijkheden zijn en

Bezuiniging op huurtoeslag door Kabinet is niet uit te leggen (bron: Woonbond)

Bezuiniging op huurtoeslag door Kabinet is niet uit te leggen (bron: Woonbond) Een derde van de huurders van sociale huurwoningen krijgt een eenmalige huurverlaging per 1 juli. Corporaties investeren hiermee in de betaalbaarheid van wonen voor de groep mensen die dit het hardst nodig heeft. Omdat een lagere huur ook minder huurtoeslag

Bewonersbijeenkomst in de Lier

Bewonersbijeenkomst in de Lier op woensdag 24 mei 2023 Op woensdag 24 mei om 14.00 uur organiseren wij een bewonersbijeenkomst in het wijkcentrum Vitis Welzijn 't Anker, Willem J. Baron van Gentplein 31 in de Lier. We praten graag met u ook over algemen zaken, maar ook over doorstroming uit de

Ga naar de bovenkant